Quản lý và phát triển thương hiệu “Chè Tà Xùa Bắc Yên”

Trong 2 ngày (19 và 20/6), Viện cây lương thực và cây thực phẩm thuộc Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, huyện Bắc Yên, tổ chức tập huấn quản lý, kiểm soát và khai thác nhãn hiệu chứng nhận “Chè Tà Xùa Bắc Yên”.

Tập huấn quản lý, kiểm soát và khai thác nhãn hiệu chứng nhận “Chè Tà Xùa Bắc Yên” tại xã Tà Xùa.

Hơn 100 thành viên doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân trên địa bàn 3 xã: Háng Đồng, Tà Xùa và Làng Chếu đã được giới thiệu nhãn hiệu chứng nhận, logo, bộ nhận diện sản phẩm “Chè Tà Xùa Bắc Yên”; quy định quản lý, kiểm soát nhãn hiệu chứng nhận. Đồng thời, được hướng dẫn kỹ năng đàm phán, thương lượng và nội dung cơ bản của hợp đồng, ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm; cách thức quảng bá thương hiệu trên nền tảng mạng xã hội như: Fanpage; facebook, zalo, tiktok…

Lãnh đạo Viện cây lương thực và cây thực phẩm tham quan vùng chè cổ thụ bản Tà Xùa, xã Tà Xùa.

Kiến thức và kỹ năng được trang bị giúp các doanh nghiệp, đơn vị, hợp tác xã, hộ dân chủ động trong các hoạt động giới thiệu, quảng bá, phát triển mối quan hệ đối tác kết nối thị trường, tiêu thụ sản phẩm, góp phần khai thác bền vững nhãn hiệu chứng nhận “Chè Tà Xùa Bắc Yên” theo chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả kinh tế, thu nhập cho nhân dân tại địa phương.

Viện cây lương thực và cây thực phẩm, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tham quan quy trình sản xuất chè tại Công ty TNHH trà và đặc sản Tây Bắc.

Trích nguồn: Báo Sơn La