Quyết định 134/QĐ-VCLT – VP ngày 27/5/2024 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tùng giữ chức phó giám đốc Trung tâm thực nghiệm cây lương thực và cây thực phẩm từ ngày 1/6/2024 cụ thể chi tiết tại quyết định đính kèm.

Chi tiết quyết định tại đây