Trung tâm Thực nghiệm cây lương thực và cây thực phẩm

TRUNG TÂM THỰC NGHIỆM CÂY LƯƠNG THỰC VÀ CÂY THỰC PHẨM

Trung tâm Thực nghiệm cây lương thực và cây thực phẩm (Field Crops Testing and Evaluation Center)

Chức năng
Trung tâm là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập thuộc Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm có chức năng thực nghiệm, chuyển giao công nghệ và sản xuất kinh doanh các giống cây lương thực và cây thực phẩm.

Nhiệm vụ
– Thử nghiệm các giống cây lương thực và cây thực phẩm;
– Xây dựng các mô hình trình diễn, giới thiệu các tiến bộ kỹ thuật mới của Viện;
– Sản xuất, cung ứng, dịch vụ và kinh doanh giống cây lương thực và cây thực phẩm theo quy định của pháp luật;
– Kiểm nghiệm hạt giống cây trồng (chủ yếu là giống lúa);
– Thực hiện dịch vụ phục vụ nghiên cứu khoa học cho các đơn vị trong Viện;
– Thực hiện công tác khuyến nông và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất;
– Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản được giao đúng quy định của pháp luật.

Lãnh đạo đơn vị
Giám đốc: ThS. Nguyễn Thị Miền

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VÀ EMAIL

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
1 Nguyễn Thị Miền Giám đốc 0986.040.482 02203.716.388 nguyenmien82@gmail.com ttthucnghiemcltctp@gmail.com
2 Đoàn Văn Thảo NCV 0979.237.585 thaofcri@gmail.com
3 Nguyễn Văn Tùng NCV 0976.119.534 nguyentungehhp@gmail.com
4 Trần Văn Tới NCV 0904.627.829 tranvantoi76@gmail.com
5 Trần Thị Thúy NCV 0978.215.785 tranthuy157@gmail.com
6 Phạm Văn Nghĩa NCV 0978.022.469 nghia1619@gmail.com
7 Lê Thị Quỳnh Hoa Kế Toán 0397.060.686 lethiquynhhoa2791@gmail.com
8 Hoàng Thị Thuỷ KTV 0389.149.196 baochithuy@gmail.com
9 Nguyễn Văn Khải KTV 0981.578.227
10 Nguyễn Thị Thêu KTV 0375.045.911
11 Vũ Văn Nhân NVKT 0983.159.774
12 Trần Xuân Thuỷ KTV 0982.711.307
13 Nguyễn Việt Cường KTV 0904.229.690
14 Đặng Thanh Nghĩa KTV 0394.289.315  

Địa chỉ liên hệ
+ Địa chỉ: Xã Liên Hồng -Thành phố Hải Dương – Tỉnh Hải Dương
+ Điện thoại: 0220 3716388
+ Fax: 0220 3716385
+  Email: nguyenmien82@gmail.com