Trung tâm Thực nghiệm cây lương thực và cây thực phẩm

TRUNG TÂM THỰC NGHIỆM CÂY LƯƠNG THỰC VÀ CÂY THỰC PHẨM

FIELD CROPS TESTING AND EVALUATION CENTER

1. Chức năng
Trung tâm là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập thuộc Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm có chức năng thực nghiệm, chuyển giao công nghệ và sản xuất kinh doanh các giống cây lương thực và cây thực phẩm.

2. Nhiệm vụ
– Thử nghiệm các giống cây lương thực và cây thực phẩm;
– Xây dựng các mô hình trình diễn, giới thiệu các tiến bộ kỹ thuật mới của Viện;
– Sản xuất, cung ứng, dịch vụ và kinh doanh giống cây lương thực và cây thực phẩm theo quy định của pháp luật;
– Kiểm nghiệm hạt giống cây trồng (chủ yếu là giống lúa);
– Thực hiện dịch vụ phục vụ nghiên cứu khoa học cho các đơn vị trong Viện;
– Thực hiện công tác khuyến nông và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất;
– Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản được giao đúng quy định của pháp luật.

3. Lãnh đạo đơn vị
Giám đốc Trung tâm: TS. Nguyễn Đình Thiều

Phó giám đốc: ThS. Nguyễn Văn Tùng

4. Địa chỉ liên hệ
+ Địa chỉ: Xã Liên Hồng -Thành phố Hải Dương – Tỉnh Hải Dương
+ Điện thoại: 02203716388
+ Fax: 02203716385
+  Email: thieufcri@gmail.com

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VÀ EMAIL

STTHọ và TênChức vụĐiện thoại Email
IBan giám đốc
1Nguyễn Đình ThiềuGiám đốc02203716388thieufcri@gmail.com
2Nguyễn Văn TùngP. giám đốc0976119534nguyentungehhp@gmail.com
3Lê Thị Quỳnh HoaKế toán0397060686lethiquynhhoa2791@gmail.com
IICán bộ trung tâm
4Trần Văn TớiNCV
5Trần Thị ThúyNCV
6Hoàng Thị ThủyKTV
7Nguyễn Thị ThêuKTV
8Vũ Văn NhânKTV
9Nguyễn Việt CườngKTV
10Trần Xuân ThủyKTV
11Nguyễn Đắc CườngKTV
12Trương Thị ThủyKTV