Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm tổ chức Hội nghị kiểm tra đánh giá công tác thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và xây dựng kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024

Ngày 04-05/6/2024 Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm tổ chức Hội nghị kiểm tra đánh giá công tác thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024 tại 2 cơ sở Xã Liên Hồng, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương và xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc Viện, Lãnh đạo các đơn vị, Chủ nhiệm ĐT/DA và Cán bộ thực hiện.

Đoàn thăm thí nghiệm tại Trung tâm NC & PT Đậu Đỗ (Thanh Trì- Hà Nội)

Đoàn thăm khu thí nghiệm lúa tại cơ sở Hải Dương

Sau khi Đoàn thăm các thí nghiệm triển khai trên đồng ruộng, TS. Nguyễn Trọng Khanh – Viện trưởng và các đại biểu đánh giá cao công tác tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KHCN, cũng như tình thần làm việc tích cực, hăng say của cán bộ công nhân viên. Mặc dù nguồn kinh phí cho nghiên cứu được cấp muộn, nhưng các đơn vị đều chủ động thực hiện đầy đủ các nội dung, đảm bảo quy mô theo kế hoạch và đạt được kết quả tốt. Viện đã nghiên cứu, lai tạo được nhiều dòng/giống cây trồng triển vọng, có sự đột phá về kiểu hình, khả năng chống chịu và chất lượng sản phẩm, đáp ứng được nhu cầu thực tiễn sản xuất như: Giống lúa thuần TĐ25, lúa Nếp 68, giống lúa thuần HDR7, giống lúa HD6, giống lúa HD16 (HT1 cải tiến); Giống lúa lai HYT315, HYT325; Giống đậu tương ĐT39, ĐT40; Giống cà chua chịu nhiệt… Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tế bào, nuôi cấy bao phấn, sản xuất hạt rau lai; Thu thập đánh giá hàng trăm bộ vật liệu giống lúa ngắn ngày, lúa nếp, đậu đỗ, táo, ổi …  phục vụ cho công tác nghiên cứu theo mục tiêu; Phục tráng, phát triển sản xuất nâng cao chất lượng hạt giống. Song song với công tác nghiên cứu, Viện thực hiện tốt các dự án đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng; Điều động và bổ nhiệm cán bộ nhằm phát huy năng lực cá nhân; Công tác lao động tiền lương; Quyết toán tài chính đảm bảo quy định.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Ban Giám đốc Viện đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; Khai thác tối đa các sản phẩm KHCN của Viện ứng dụng vào sản xuất; Liên kết xây dựng chuỗi giá trị; Sử dụng có hiệu quả nhà màn, nhà lưới, nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên; Hoàn thiện công tác tài chính 6 tháng đầu năm đảm bảo tiến độ; Xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung trong vụ Hè thu, Vụ mùa và vụ đông, đảm bảo hoàn thành tốt mục tiêu trong năm 2024.

Đoàn đại biểu tổng kết công tác kiểm tra, đánh giá và Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024

Ảnh và bài: Vũ Thị Chinh