Thâm canh giống lúa mới Gia lộc 26, Gia lộc 35

Phát triển giống lúa chất lượng cao tại Quảng Trị giúp bà con nâng cao thu nhập. Vụ Đông Xuân 2023-2024, Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp cùng Viện cây Lương thực và Cây thực phẩm triển khai thực hiện xây dựng mô hình thâm canh giống lúa thuần Gia Lộc 26 và Gia Lộc 35.