ĐOÀN CÁN BỘ VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP MIỀN NAM RA THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI VIỆN CÂY LƯƠNG THỰC VÀ CÂY THỰC PHẨM

Chiều ngày 17/5/2019 đoàn cán bộ Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam ra thăm và làm việc với Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm. Đại diện đoàn công tác gồm: TS. Trần Thanh Hùng – Viện trưởng; TS. Đào Huy Đức – Phó viện trưởng; ThS. Bùi Thị Thu Ngân – Phó phòng QLKH & HTQT và đại diện lãnh đạo các phòng,Trung tâm, đơn vị nghiên cứu khoa học.

Đoàn Đại biểu Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam thăm Viện Cây LT-CTP

Đón tiếp và làm Việc với đoàn, phía Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm gồm có: TS. Nguyễn Trọng Khanh – Viện trưởng; TS. Dương Xuân Tú – Phó viện trưởng,cùng nhiều lãnh đạo các đơn vị và cán bộ nghiên cứu.

TS. Nguyễn Trọng Khanh giới thiệu một số kết quả nghiên cứu

của Viện CLT-CTP

Tại hội nghị, TS. Nguyễn Trọng Khanh đã giới thiệu một số kết quả nghiên cứu trong thời gian qua và những thế mạnh của Viện trong các lĩnh vực nghiên cứu, chuyển giao và thương mại hóa các sản phẩm về lúa thuần, lúa lai, đâu đỗ, cây có củ và cây rau, cây ăn quả, xây dựng nhãn hiệu hàng hóa và chỉ dẫn địa lý…cho sản phẩm nông sản đặc thù ở các địa phương.

Đoàn đại biểu thăm Nhà truyền thống của Viện

Hai bên đã có những trao đổi trao đổi cởi mở về các thông tin, kết quả nghiên cứu và tiềm năng hợp tác giữa hai Viện trong công tác nghiên cứu và thương mại hóa sản phẩm. Đồng thời, lãnh đạo hai Viện cũng đưa ra các cam kết sẽ tích cực và thường xuyên có những chỉ đạo, tạo điều kiện cho các đơn vị trong Viện cùng xây dựng các chương trình, đề tài, dự án hợp tác nghiên cứu, chuyển giao sản phẩm KHCN về các lĩnh vực cây trồng là thế mạnh của hai Viện. 

Bài viết và ảnh: Dương Văn Quý