Dự án hợp tác Việt Nam – Vương quốc Anh: “Cải thiện an ninh lương thực và thích ứng biến đổi khí hậu ở miền Bắc Việt Nam bằng cách phát triển các giống lúa cực ngắn ngày”

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, Đoàn chuyên gia gồm: TS. Leonardo Dario Gomez, GS. Seth Jon Davis – Trường Đại học York, Vương Quốc Anh và PGS. Supachai Vutipongchaikij – Trường Đại học Kasetsart, Thái Lan đã đến thăm và làm việc tại Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm từ  ngày 21/10 – 27/10/2022. Tại các buổi thảo luận và thực hành trong phòng thí nghiệm, các chuyên gia đã giới thiệu, trao đổi kinh nghiệm về kỹ thuật GWAS, chỉnh sửa gen CRISPR trên lĩnh vực chọn tạo giống cây trồng theo các tính trạng mục tiêu.  

Ngày 27/10/2022, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhằm đánh giá kết quả thực hiện Dự án “Cải thiện an ninh lương thực và thích ứng biến đổi khí hậu ở miền Bắc Việt Nam bằng cách phát triển các giống lúa cực ngắn ngày”. TS. Dương Xuân Tú – Phó Viện trưởng báo cáo kết quả thực hiện dự án tại Việt Nam. Trong giai đoạn 2020-2022, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm đã thiết kế, lai tạo được 20 tổ hợp; Đánh giá tổ hợp F1 phục vụ phát triển quần thể F2 (10 tổ hợp Indica và 10 tổ hợp Japonica) với quy mô 1.200 cá thể; Tách chiết DNA của 1.200 mẫu DNA gửi sang Trường Đại học York phân tích di truyền để xác định QTL kiểm soát thời gian sinh trưởng; Đã xác định được các chỉ thị liên kết chặt với tính trạng cực ngắn ngày trên cây lúa dựa vào công nghệ GWAS và tiếp tục đánh giá quần thể phân ly F3. Ngoài ra, dự án đã đào tạo được 02 cán bộ của Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm tại Trường Đại học York, Vương Quốc Anh về lĩnh vực Công nghệ Tin Sinh.

Đoàn chuyên gia và các đại biểu tham dự Hội nghị đánh giá cao công tác tổ chức thực hiện dự án. TS. Nguyễn Trọng Khanh – Viện trưởng Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm phát biểu tổng kết bày tỏ sự trân trọng mối quan hệ giữa hai đơn vị. Viện sẵn sàng hợp tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến để chọn tạo các giống cây trồng mới ngắn ngày, năng suất cao phù hợp mục tiêu đề án Tái cơ cấu ngành lúa gạo và ngành trồng trọt của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

TS. Leonardo Dario Gomez, Nghiên cứu viên cao cấp, Chuyên gia Carbohydrate tại Trung tâm Phát triển Năng lượng Sinh học, Đại học York giảng bài tại Hội nghị

PGS. Supachai Vutipongchaikij Đại học Kasetsart, Thái Lan báo cáo tham luận tại Hội nghị

GS. Seth Jon Davis, chủ nhiệm Khoa sinh học Trường Đại học York hướng dẫn thực hành tại phòng thí nghiệm

Đoàn chuyên gia thăm thí nghiệm tại Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm

Ảnh và bài: Lưu Thị Thúy