GIỚI THIỆU GIỐNG ĐẬU TƯƠNG MỚI Đ9 KHÁNG BỆNH GỈ SẮT CHO CÁC TỈNH PHÍA BẮC

Giống đậu tương Đ9 do Viện Cây lương thực và Cây tực phẩm chọn tạo từ tổ hợp lai TL7 x ĐT2000 bằng phương pháp chọn lọc phả hệ kết hợp sử dụng chỉ thị phân tử chọn kiểu gen kháng bệnh gỉ sắt. Đ9 có thời gian sinh trưởng ngắn 90-95 ngày, dạng hình đẹp, thân cứng, sinh trưởng phát triển tốt, phân cành nhiều, hạt to, vỏ hạt vàng sáng … kháng tốt với bệnh gỉ sắt, chống đổ tốt, không tách vỏ quả, tỉ lệ quả 3 hạt cao, năng suất đạt 25-27 tạ/ha. Giống đã được bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận cho sản xuất thử tại quyết định số 337/QĐ-TT-CLT ngày 16 tháng 10 năm 2019.

Vụ đông 2019, giống đậu tương Đ9 được sản xuất thử tại các tỉnh Hải Dương, Thanh Hóa. Cây sinh trưởng phát triển tốt, sạch sâu bệnh, dự kiến năng suất đạt khoảng 23-26 tạ/ha, cho hiệu quả kinh tế cao hơn 10% so với đối chứng tại địa phương.

Giống đậu tương Đ9 có khả năng thích ứng rộng, dễ canh tác, có thể trồng được 3 vụ trong năm: vụ xuân, hè và thu đông mang lại hiệu quả kinh tế cho người nông dân.

Một số hình ảnh thăm mô hình đậu tương Đ9 vụ thu đông 2019

Mô hình đậu tương tại Thạch Thành – Thanh Hóa

Mô hình đậu tương tại TP Hải Dương – Hải Dương

                                                                                        Ảnh và Bài: Dương Văn Quý