HỘI NGHỊ THĂM QUAN, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ KHCN VỤ XUÂN NĂM 2020 TẠI VIỆN CÂY LƯƠNG THỰC VÀ CTP

Ngày 02-03/6/2020, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm tổ chức Hội nghị tham quan kiểm tra đánh giá công tác triển khai các nhiệm vụ KHCN vụ xuân năm 2020. Tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc Viện; Phòng Khoa học và HTQT; Văn phòng Viện; Lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện và các cán bộ tham gia thực hiện ĐT/DA.

Đánh giá công tác triển khai các nhiệm vụ KHCN, Ban Giám đốc Viện và các đại biểu có chung nhận xét: Vụ xuân năm 2020, các đơn  vị thực hiện tốt các nội dung; Thí nghiệm được bố trí khoa học, đảm bảo độ tin cậy; Công tác quản trị đồng ruộng tốt. Đặt biệt có nhiều dòng/giống cây trồng mới với nhưng ưu điểm nổi trội, đáp ứng nhu cầu thực tiễn sản xuất như: Bộ giống lúa BC15, BT7 cải tiến; Các giống lúa thuần HD11, Gia Lộc 25, Gia Lộc 35, Gia Lộc 37, Gia Lộc 97; Giống lúa lai HYT325, HYT385; Giống đậu tương ĐT32, ĐT34; Giống lạc L29, L32, LCM2, LCH01; Giống khoai lang tinh bột cao VC6, VC7. Mô hình ứng dụng công nghệ cao sản xuất dưa chuột, dưa thơm và Mô hình canh tác lúa tiên tiến cho hiệu quả kinh tế cao…

TS. Nguyễn Trọng Khanh – Viện trưởng phát biểu, tổng kết Hội nghị: Mặc dù thời tiết vụ xuân năm 2020 có nhiều biến đổi bất thường, mưa lớn đầu vụ đã ảnh hưởng đến công tác triển khai các thí nghiệm về cây rau màu; Một số diện tích sản xuất giống lúa trà sớm, giai đoạn lúa phân hóa đòng đến trỗ gặp điều kiện nhiệt độ thấp đã ảnh hưởng đến năng suất lúa… nhưng với sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ công nhân viên, các đơn vị đã triển khai đầy đủ các nội dung. Để tiếp tục thực hiện tốt các nội dung theo định hướng phát triển, các đơn vị cần tiếp cận phương pháp mới vào nghiên cứu; Chuẩn hóa toàn bộ nguồn vật liệu; Chia sẻ nguồn gen; Nâng cao kỹ năng sản xuất và canh tác giống cây trồng; Hợp tác với  Doanh nghiệp và địa phương để chuyển giao phát triển giống mới vào sản xuất. Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, quản lý, động viên và chỉ đạo các cán bộ công nhân viên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh buổi thăm quan đánh giá

Ảnh và bài : Trương Thị Khánh