HỘI NGHỊ TRI ÂN NGUYÊN VIỆN TRƯỞNG, PHÓ VIỆN TRƯỞNG VIỆN CÂY LƯƠNG THỰC VÀ VÀ CÂY THỰC PHẨM

Ngày 14 tháng 3 năm 2018, VIện Cây lương thực và Cây thực phẩm tổ chức Hội nghị tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo của Viện nhằm ghi nhận và cảm ơn sâu sắc những đóng góp của các đồng chí đối với sự nghiệp phát triển của Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm.

TS. Nguyễn Trọng Khanh tặng hoa chúc mừng PGS.TS. Nguyễn Trí Hoàn – Nguyên Viện trưởng
TS. Nguyễn Văn Thắng tặng hoa chúc mừng TS. Đào Xuân Thảng – Nguyên Phó Viện trưởng
TS. Dương Xuân Tú tặng hoa chúc mừng TS. Ngô Doãn Đảm – Nguyên Phó Viện trưởn
TS. Nguyễn Trọng Khanh tặng hoa chúc mừng TS. Đào Thế Anh – Phó Giám đốc VAAS

Ảnh và bài: Nguyễn Thị Sen