HỘI THẢO ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA VÀ XÂY DỰNG DỰ THẢO GÓI KỸ THUẬT CANH TÁC LÚA TIÊN TIẾN CHO VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Ngày 27 tháng 04 năm 2017, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm tổ chức Hội thảo đánh giá tình hình sản xuất lúa và xây dựng dự thảo gói kỹ thuật canh tác lúa cho vùng ĐBSH. Chủ trì Hội thảo là PGS.TS. Nguyễn Trí Hoàn – Viện trưởng Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm. Tham dự Hội thảo có ThS. Trần Xuân Định – Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT; TS. Tạ Hỗng Lĩnh – Phó trưởng Ban Khoa học và HTQT, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS); đại biểu đại diện cho các Viện thành viên thuộc VAAS như Viện Môi trường Nông nghiệp, Viện Thổ nhưỡng Nông Hóa, Viện Bảo vệ thực vật; đại biểu đại diện cho Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh Hải Dương, Nam Định, Thái Bình và TP. Hà Nội; Ngoài ra Hội thảo còn có các đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp tham dự như Công ty CP giống CT Trung ương, Công ty CP giống CT, con nuôi Ninh Bình, Công ty TNHH Hưng Cúc…

ThS. Đỗ Thế Hiếu báo cáo kết quả điều tra hiện trạng tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe ThS. Đỗ Thế Hiếu – Bộ môn Canh tác, Viện Cây lương thực và CTP trình bày Báo cáo kết quả điều tra hiện trạng sản xuất lúa của vùng ĐBSH. Ngoài những kết quả đã đạt được về tình hình sản xuất lúa của các tỉnh vùng ĐBSH trong những năm qua, báo cáo cũng đã đánh giá được những tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp giúp sản xuất lúa hiệu quả và thân thiện với môi trường.

Tiếp theo, Hội nghị đã nghe bài tham luận và ý kiến của các đơn vị cho dự thảo gói kỹ thuật canh tác lúa tiên tiên cho vùng ĐBSH. Hội nghị đã thống nhất nội dung dự thảo gói kỹ thuật canh tác lúa tiên tiến tập trung vào các vấn đề sau: sử dụng các bộ giống lúa ngắn ngày, chất lượng cao, khả năng chống chịu sâu bệnh hại và điều kiện bất thuận tốt để ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường sử dụng các loại phân bón có nguồn gốc hữu cơ, các loại phân bón nhả chậm, tưới nước tiết kiệm nông- lộ – phơi, quản lý dịch hại theo IPM. Trong khâu gieo cấy, để phát huy được những lợi ích của việc gieo mạ khay- cấy máy thì đòi hỏi công nghệ làm mạ khay phải tốt, giá thành rẻ và có thể sản xuất với quy mô công nghiệp.

Bài và ảnh: Đỗ Thế Hiếu