NGHỊ ĐỊNH 31/2016/NĐ-CP, NGÀY 6/5/2016, V/V QUY ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIỐNG CÂY TRỒNG, BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT

Bấm vào đây để xem chi tiết