Quyết định số 294/QĐ-VCLT-VP về việc giao cho bà Nguyễn Thị Nhung, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cây có củ, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm nhiệm vụ Phụ trách Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cây có củ kể từ ngày 1/9/2022.

Chi tiết tại quyết định đính kèm.