Quyết định Về việc công nhận kết quả tuyển dụng Kỳ thi tuyển viên chức năm 2022 của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Chi tiết thông báo tại đây