Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự thi tuyển vòng 2 Kỳ thi tuyển viên chức năm 2022 của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Chi tiết thông báo tại đây