GIA LỘC 516

GIA LỘC 516

1. Nguồn gốc

– Giống lúa thuần Gia Lộc 516 do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lúa thuần, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm chọn tạo từ tổ hợp lai Gia Lộc 102/Hoang Hoang Zan (HHZ). Giống lúa đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận cho sản xuất thử theo quyết định số: 279/QĐ -TT- CLT ngày 30 tháng 8 năm 2019.

Nhóm tác giả: Vũ Thị Nhường, Nguyễn trọng Khanh, Nguyễn Anh Dũng và Phạm Văn Tính

2. Đặc điểm

– Thời gian sinh trưởng: Vụ xuân: 126 -133 ngày, vụ mùa: 101-108 ngày, vụ hè thu 100-101 ngày

– Giống lúa Gia Lộc 516 có dạng hình gọn, cao trung bình, sinh trưởng nhanh, mạnh, đẻ nhánh trung bình và đều, bộ lá màu xanh, mật độ bông khá, tỷ lệ bông hữu hiệu cao, bông trung bình, hạt thóc to và dài, màu vàng sáng, tỷ lệ hạt chắc cao. Khối lượng 1000 hạt từ 28 -31 gam, hàm lượng amylose 16 – 17 %, tỷ lệ gạo xay, và gạo sát và gạo nguyên cao tương đương với Bắc Thơm 7. Hạt gạo dài, trong, cơm trắng, bóng, mềm, đậm, có mùi thơm nhẹ, độ ngon xấp xỉ so với giống Bắc Thơm 7

– Giống Gia Lộc 516 rất cứng cây nên chống đổ tốt, chịu thâm canh. Chống chịu trung bình với đạo ôn,  bạc lá và rầy nâu, nhiễm nhẹ khô vằn.

– Năng suất trung bình của giống Gia Lộc 516 đạt 63-73 tạ/ha vụ xuân, 57-64 tạ/ha vụ mùa, 55-57 tạ/ha vụ hè thu.

3. Kỹ thuật canh tác

– Mùa vụ và chân đất: Giống lúa thuần Gia Lộc 516  thích hợp gieo trồng trong cơ cấu chuyên canh lúa hoặc luân canh 2 lúa – 1 màu. Giống  gieo trồng được 2 vụ/năm,  phù hợp với chân đất vàn thấp, vàn và vàn cao.

– Thời vụ và phương pháp gieo cấy

* Vùng ĐBSH:

+ Vụ Xuân:  Khuyến cáo gieo cấy vào trà xuân muộn tương tự như thời vụ với Bắc Thơm số 7 (mạ dược gieo từ  10 – 25/1, cấy sau lập xuân và cấy mạ non khi mạ đạt 3,5 – 4 lá; mạ sân gieo  20-30/1 cấy khi tuổi mạ 10 – 15 ngày sau lập xuân; nếu gieo vãi thì gieo xung quanh tiết lập xuân .

+ Vụ Mùa: Tuỳ theo từng vùng làm cây vụ đông khác nhau mà bố trí thời vụ cho phù hợp. Thời vụ cho phép gieo từ 1-30/6, mạ dược tuổi mạ 12-14 ngày, mạ sân tuổi mạ 8-11 ngày. Gieo thẳng thời vụ thích hợp từ 10-30/6.

* Vùng Trung du – Miền núi phía Bắc

+ Vụ Xuân:  khuyến cáo gieo cấy vào trà xuân muộn tương tự như thời vụ với Bắc Thơm số 7 (mạ dược gieo từ  10-30/1, cấy sau lập xuân và cấy mạ non khi mạ đạt 3,5 – 4 lá; mạ sân gieo từ 20-30/1cấy khi tuổi mạ 10 – 15 ngày sau lập xuân; nếu gieo vãi thì gieo xung quanh tiết lập xuân .

+ Vụ Mùa: Tuỳ theo từng vùng làm cây vụ đông khác nhau mà bố trí thời vụ cho phù hợp. Thời vụ cho phép gieo từ 30/5 – 20/6, mạ dược tuổi mạ 12-14 ngày, mạ sân tuổi mạ 8-11 ngày. Gieo thẳng thời vụ thích hợp từ 10 -30/6.

 *Vùng Bắc trung bộ

+ Vụ Xuân:  khuyến cáo gieo cấy vào trà xuân muộn tương tự như thời vụ với Bắc Thơm số 7 (mạ dược gieo từ  1-20/1, cấy xung quanh  lập xuân và cấy mạ non khi mạ đạt 3,5 – 4 lá; mạ sân gieo từ 10- 20/1cấy khi tuổi mạ 10 – 15 ngày sau lập xuân; nếu gieo vãi thì gieo xung quanh tiết lập xuân .

+ Vụ Hè Thu: Tuỳ theo từng vùng làm cây vụ đông khác nhau mà bố trí thời vụ cho phù hợp. Thời vụ cho phép gieo từ 30/5 – 10/6, mạ dược tuổi mạ 12-14 ngày, mạ sân tuổi mạ 8-11 ngày. Gieo thẳng thời vụ thích hợp từ 05-10/06.

– Lượng giống gieo, mật độ : 41-55 kg/ha, cấy 3 -4 dảnh/khóm và  mật độ 40-45 khóm/m2; nếu gieo vãi dùng 36-47 kg/ha.

– Phương pháp ngâm ủ: Ngâm 24 giờ sau đó rửa sạch và ủ như các giống lúa khác, sau khi ủ 3 đêm vụ xuân hoặc 2 đêm vụ mùa,  khi mầm =1/2 rễ (rễ dài khoảng 1cm) thì đem gieo.

– Lượng phân và cách bón:

Lượng phân hữu cơ : Phân chuồng tùy theo từng địa phương, 6-8 tấn/ha, nếu không có có thể thay thế bằng 1 tấn phân  hữu cơ vi sinh .

* Vụ xuân

Lượng phân vô cơ (kg/ha): 90-110 N + 100 P2O5 + 80-90 K2O

Cách bón: chú ý bón sớm và bón tập trung

+ Bón lót toàn bộ phân chuồng hoặc phân vi sinh + 50-60 N+ 100 P2O5 + 20-30 K2O

+ Bón thúc lần 1(Sau cấy hoặc gieo vãi 20-25ngày):40-50 N +30 K2O

+ Bón đón đòng (Khi lúa xuất hiện lá thắt eo): 20 N +30 K2O

* Vụ mùa, hè thu

Lượng phân vô cơ (kg/ha): 90 N + 100 P2O5 + 80-90 K2O

+ Bón lót toàn bộ phân chuồng hoặc phân vi sinh + 40 N+ 100 P2O5 + 20-30 K2O

+ Bón thúc lần 1(Sau cấy hoặc gieo vãi 20-25ngày):30 N +30 K2O

+ Bón đón đòng (Khi lúa xuất hiện lá thắt eo): 20 N +30 K2O

Cách bón: chú ý bón sớm và bón tập trung

– Nếu dùng phân NPK thì dùng theo khuyến cáo của nhà sản xuất ghi trên bao bì, lưu ý thời điểm bón thúc và đón đòng sớm hơn khi dùng phân đơn 2-3 ngày.

– Rút nước:  Sau khi lúa đẻ nhánh tối đa rút nước tới khi ruộng nẻ chân chim để tăng độ cứng cây để thuận tiện cho thu hoạch và tăng chất lượng gạo thương phẩm. Sau đó cho nước vào với mực nước 2-3 cm so với mặt ruộng để lúa chuẩn bị trỗ.

– Thời điểm thu hoạch: Thu hoạch khi lúa chín 80-85 % để giảm thất thoát do lúa rụng hạt.

– Phòng trừ sâu bệnh: Theo dõi và phòng trừ sâu bệnh theo dự tính dự báo của trạm BVTV địa phương.

Một số hình ảnh minh họa