GIỐNG LÚA CHÂN CHÂU HƯƠNG (SH8)

GIỐNG LÚA CHÂN CHÂU HƯƠNG (SH8)

1. Nguồn gốc:

Trân châu hương – SH8 là giống lúa chất lượng do Bộ môn chọn tạo giống lúa chất lượng và đặc sản, Trung tâm Nghiên cứu và phát triển lúa thuần chọn tạo.

Giống đã được công nhận là giống sản xuất thử tại QĐ số 407/QĐ-TT-CLT, ngày 28/8/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Đặc điểm chủ yếu:

– Trân châu hương – SH8 có thời gian sinh trưởng ngắn, vụ Mùa 108 – 112 ngày, vụ Xuân 130 – 140 ngày

– Cây cao 95 – 115 cm, có kiểu hình đẹp. Trân châu hương -SH8 có 5 – 7 bông hữu hiệu/khóm, bông có nhiều hạt, hạt xếp sít, có mầu hạt vàng sáng, hạt trên bông cao trung bình 220 – 250 hạt, tỷ lệ hạt lép thấp 13 – 15%.

– Trân châu hương – SH8 có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, kháng bạc lá, đạo ôn, rầy nâu khá; cứng cây chống đổ tốt.

– Năng suất trung bình 60 – 65 tạ/ha; ruộng tốt đạt 75 – 80 tạ/ha.

– Hạt gạo thon nhỏ, trắng trong, đẹp. Cơm mềm, đậm, không dính và thơm. Ở nhiều địa phương khi gieo cấy Trân châu hương – SH8  đã đánh giá chất lượng gạo và cơm ngon tương đương và hơn Bắc thơm số 7.

3. Kỹ thuật gieo cấy:

– Chân đất: thích hợp loại đất chân vàn, vàn cao trong các trà Xuân muộn, Mùa sớm và Hè thu ở các tỉnh phía Bắc và Trung Bộ.

– Thời vụ gieo cấy: trà Xuân muộn gieo mạ từ ngày 20/1 đến 15/2, gieo mạ dày xúc hoặc mạ nền, cấy tuổi mạ 3 – 3,5 lá; nếu gieo mạ dược (cấy tuổi mạ 4 – 4,5 lá);

Vụ Mùa gieo đầu tháng 6 và vụ Hè thu gieo 25/5 – 5/6, cấy trong tháng 6 (cấy tuổi mạ từ 12 – 15 ngày).

– Mật độ: 40 – 50 khóm/m2 tùy theo chân đất và khả năng thâm canh, mỗi khóm 1 – 2 dảnh mạ khỏe/khóm, cấy nông tay, có thể cấy theo hàng hoặc theo băng, băng rộng 2,5 – 3 m.

– Phân bón: để đạt năng suất cao cần bón phân bón cân đối, bón tập trung, bón sớm và khuyến cáo bón phân tổng hợp NPK bón lót và bón thúc. Lượng bón tùy theo loại đất, trên chân đất trung bình có thể bón:

+ Đối với phân đơn: Lượng bón cho 1 ha: 8 – 10 tấn phân hữu cơ vi sinh + 220 – 240 kg đạm urê + 450 – 500 kg supe lân + 150 – 180 kg kaliclorua. Vụ Mùa, vụ Hè thu giảm 10 % lượng đạm, tăng 15 – 20 % lượng phân kali so với vụ Xuân.

Cách bón: bón lót (trước khi bừa cấy) toàn bộ phân hữu cơ, phân lân + 40% phân đạm + 20% phân kali ; bón thúc lần 1 (khi lúa bén rễ hồi xanh): 50% phân đạm + 30% phân Kali; bón thúc lần 2 (khi lúa đứng cái) bón lượng phân còn lại.

+ Đối với phân tổng hợp NPK: Bón lót (trước khi bừa cấy): bón 600 – 700 kg/ha phân NPK (5.10.3) cho vụ Xuân; bón 450 – 550 kg/ha cho vụ Mùa và Hè thu.

Bón thúc lần 1 (khi lúa bén rễ hồi xanh): bón 360 – 400 kg/ha phân NPK (12.5.10) + 25 – 30 kg phân đạm urê, kết hợp làm cỏ sục bùn.

Bón thúc lần 2 (khi lúa đứng cái): 80 – 100 kg/ha phân Kaliclorua.

– Phòng trừ sâu bệnh: thư��ng xuyên kiểm tra các loại sâu bệnh, phát hiện sớm và phòng trừ kịp thời theo hướng dẫn của cơ quan Bảo vệ thực vật địa phương.

* Lưu ý:

– Là giống ngắn ngày nên cấy mạ non và bón phân sớm, tập trung. Tuyệt đối không được bón phân đạm lai nhai.

– Thời vụ gieo cấy nên kết hợp theo hướng dẫn của Trung tâm khuyến nông mỗi địa phương. Có thể sử dụng phân tổng hợp NPK khác, bón theo hướng dẫn trên bao bì của nhà sản xuất.

4. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

Trân châu hương – SH8 là giống lúa chất lượng cao có thể thay thế Bắc thơm 7 trong sản xuất lúa hàng hóa, có năng suất cao và ổn định.

5. Điển hình đã áp dụng thành công:

Hiện nay giống đã được trồng và phát triển tại nhiều địa phương như: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Ninh, Ninh Bình,…. cho năng suất cao và ổn định.

6. Địa chỉ liên hệ giống:

Trung tâm Nghiên cứu và phát triển lúa thuần,

Viện Cây lương thực và CTP, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

Địa chỉ: Km 12+300, quốc lộ 1A, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.38611522 – 0913005497.

Fax: 04.36875398   E-mail: luathuan08@vnn.vn   ;    dung.ricevietnam@gmail.com