ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ VIỆN CÂY LƯƠNG THỰC VÀ CÂY THỰC PHẨM LẦN THỨ XV NHIỆM KỲ 2020 – 2025

      Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 1076-KH/ĐU ngày 02/12/2019 của Đảng ủy Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam về đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Viện KHNN Việt Nam tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

             Ngày 08/5/2020, Đảng bộ Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ  lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Về dự và chỉ đạo đại hội  có đ/c  Nguyễn Hồng Sơn – Bí thư Đảng ủy, các đ/c đại diện BCH Đảng ủy Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; về dự và rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội có các đ/c đại diện cho 09 chi/đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam . Đại hội có 96 đảng viên được triệu tập, những người quyết định thành công của đại hội cũng có mặt đông đủ.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

Thay mặt BCH Đảng ủy Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm  nhiệm kỳ 2015-2020, đ/c Nguyễn Trọng Khanh – Bí thư Đảng ủy đã trình bày Báo cáo Chính trị tại đại hội. Báo cáo đã tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020; đề ra phương hướng,  nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 -2025. Báo cáo đã nêu và phân tích những kết quả nổi bật, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm rút ra trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Từ đó, đề ra phương hướng và giải pháp thực hiện cho nhiệm kỳ tới. Đại hội  đã  được nghe 06 tham luận từ các đại biểu tham dự đại hội đóng góp cho Báo cáo chính trị của Đảng bộ.

Đ/c Nguyễn Trọng Khanh báo cáo tại Đại Hội

 

Đ/c Trịnh Văn Tuấn phát biểu tham luận tại Đại hội

Đại hội đã bầu được BCH Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 11 đồng chí;  đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam gồm 24 đ/c, trong đó có 19 đại biểu chính thức và 05 đại biểu dự khuyết.

 Phát biểu tại Đại hội, đ/c Nguyễn Hồng Sơn đã biểu dương và đánh giá cao tình thần đoàn kết, thống nhất và những thành tích đã đạt được của toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ; đồng thời cũng chỉ ra những cơ hội, thách thức và giải pháp để Đảng Bộ Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm đạt được  kết quả tốt hơn trong nhiệm kỳ tới.

Đ/c Nguyễn Hồng Sơn chúc mừng BCH Đảng bộ lần thứ XV,

nhiệm kỳ 2020-2025

 Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm các chỉ tiêu về thực hiện nhiệm vụ chính trị; chỉ tiêu về công tác tổ chức – cán bộ, xây dựng tổ chức đảng và đảng viên; chỉ tiêu về công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể. Để thực hiện được các chỉ tiêu đã đề ra, Nghị quyết cũng nêu ra các giải pháp có tính định hướng cho các hoạt động của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới.

           Hội nghị BCH Đảng ủy Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm họp phiên thứ nhất vào chiều ngày 08/05/2020, đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 03 đ/c, đ/c Nguyễn Trọng Khanh tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư và đ/c Nguyễn Văn Tăng tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hội nghị cũng đã bầu ra UBKT Đảng ủy gồm 05 đ/c, đ/c Nguyễn Văn Tăng – Phó Bí thư Đảng ủy tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đoàn đại biểu chúc mừng thành công của Đại Hội

Đại hội Đảng bộ và Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm đã thành công tốt đẹp, thể hiện tinh thần đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và trách nhiệm cao của mỗi đảng viên trong Đảng bộ. Tạo tiền đề vững chắc xây dựng Đảng bộ Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm  trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát trển nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Đoàn đại biểu chúc mừng thành công của Đại Hội