Bộ môn Nông học

BỘ MÔN NÔNG HỌC

Bộ môn Nông học (Agronomy )

Chức năng

Bộ môn có chức năng nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu về sinh thái học, khí tượng học, khoa học đất, dinh dưỡng, bảo vệ thực vật, giống cây trồng và kỹ thuật canh tác vào trồng trọt các loại cây lương thực và cây thực phẩm để tạo ra các sản phẩm cây trồng phục vụ sản xuất tại các tỉnh miền Bắc

Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu hệ sinh thái, hệ thống cây trồng phù hợp với các tiểu vùng sinh thái cây trồng để nâng cao hiệu quả sản xuất ngành trồng trọt, ứng phó với biến đổi khí hậu;

2. Nghiên cứu đánh giá khả năng chống chịu các loại sâu bệnh hại phục vụ chọn tạo giống cây trồng;

3. Nghiên cứu áp dụng các thành tựu về khí tượng học, khoa học đất, quản lý dinh dưỡng, nước và các kỹ thuật canh tác tiên tiến vào canh tác các loại cây lương thực và cây thực phẩm để tạo ra hiệu quản kinh tế, xã hội và môi trường cao hơn;

4. Nghiên cứu, ứng dụng nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp đô thị;

5. Tham gia hợp tác quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, dịch vụ khoa học công nghệ trong các lĩnh vực có liên quan.

Lãnh đạo đơn vị

Trưởng Bộ môn : TS. Nguyễn Văn Khởi

Phó trưởng Bộ môn: ThS. Đỗ Thị Hường

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VÀ EMAIL

Địa chỉ liên hệ
+ Địa chỉ: Xã Liên Hồng – thành phố Hải Dương – tỉnh Hải Dương
+ Điện thoại: 0220 3716393
+ Fax: 0220 3716385
+ Email: khoi_sv@yahoo.com

+Email:  dothihuongvlt@gmail.com