Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lúa thuần

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN LÚA THUẦN

CONVENTIONAL RICE RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER

1. Chức năng
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lúa thuần là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập trực thuộc Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm. Trung tâm có chức năng nghiên cứu khoa học, lai tạo, chọn giống, chuyển giao công nghệ và sản xuất kinh doanh về giống lúa thuần ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam.

2. Nhiệm vụ
– Xây dựng và thực hiện chương trình, đề tài, dự án, kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực lúa thuần.
– Nghiên cứu về di truyền, chọn tạo và phát triển giống lúa thuần và lúa đặc sản cho vùng đồng bằng sông Hồng và các vùng có điều kiện sinh thái tương tự.
– Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật canh tác, quy trình công nghệ phát triển lúa thuần.
– Thực hiện hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về các lĩnh vực có liên quan về lĩnh vực lúa thuần.
– Tham gia đào tạo, tư vấn, dịch vụ khoa học công nghệ và khuyến nông về lĩnh vực lúa thuần.
– Duy trì giống gốc, giống tác giả, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và sản xuất kinh doanh về lúa thuần và các sản phẩm nông nghiệp khác.
– Tham gia xuất nhập khẩu giống, sản phẩm lúa thuần và vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật.
– Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản được giao theo đúng quy định của pháp luật.

3. Lãnh đạo đơn vị
Giám đốc Trung tâm: ThS. Nguyễn Anh Dũng

Phó giám đốc Trung tâm: TS. Phạm Văn Tính

4. Địa chỉ liên hệ
+ Địa chỉ: Xã Liên Hồng – Thành phố Hải Dương – TỉnhHải Dương
+ Điện thoại: 02203716928
+ Fax: 02203716615
+ Email: luathuan.fcri@mard.gov.vn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VÀ EMAIL

STTHọ và TênChức vụĐiện thoạiEmail
IBan Giám đốc
1Nguyễn Anh DũngGiám đốc0912646662nguyenanhdungvclt@gmail.com
2Phạm Văn TínhP. giám đốc0983255845ttluathuan@gmail.com
3Trần Bùi Thùy LinhKế toán
IIBộ môn lúa thâm canh
1Nguyễn Anh DũngTrưởng bộ môn0912646662nguyenanhdungvclt@gmail.com
4Nguyễn Thị Thu HuyềnNCV
5Đào Thị OanhKTV
6Phạm Thị BíchNCV
7Trần Thị LiềnNCV
IIIBộ môn chọn giống lúa cho vùng khó khăn
2Phạm Văn TínhTrưởng bộ môn0983255845ttluathuan@gmail.com
8Đỗ Việt CườngNCV
9Trần Thị YếnNCV
10Phạm Thị Ngọc ĐiệpNCV
11Phạm Thị QuyếnNCV
12Nguyễn Phi LongNCV
13Đinh Huy TânNCV
14Nguyễn Thị Hà ThuNCV
15Lê Thu HằngNCV
16Đoàn Thị Phương NgânNCV
17Lê Thị NgoanNCV
18Nguyễn Đức TrungNCV