GIỚI THIỆU MỘT SỐ GIỐNG LÚA MỚI NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG CAO CHO CÁC TỈNH PHÍA BẮC

Trong những năm qua, Viện Cây lương thực và Cây thưc phẩm đã nghiên cứu và chọn tạo được nhiều dòng, giống lúa mới triển vọng như: Gia Lộc 26, Gia Lộc 37, Gia Lộc 516, Gia Lộc 555 và HD11.

– Giống lúa Gia Lộc 26: Có thời gian sinh trưởng trong Vụ xuân 145-150 ngày, vụ mùa 115-120 ngày. Chiều cao cây 100 -105 cm, đẻ nhánh trung bình và đều, kiểu hình cây gọn, bông to, hạt có màu vàng sáng. Chất lượng gạo tốt, hạt gạo trong, dài 7,5 mm. Cơm mềm, vị đậm, có mùi thơm. Năng suất vụ xuân: 60 – 65 tạ/ha, vụ mùa: 55 – 60 tạ/ha. Khả năng chống đổ tốt, ít đạo ôn và rầy nâu, bạc lá.

– Giống lúa Gia Lộc 37: Có thời gian sinh trưởng trong Vụ xuân 115 -125 ngày, vụ mùa 85 – 90 ngày. Cao cây 100 – 110 cm, sinh trưởng mạnh, thân gọn. Khối lượng 1000 hạt: 26 – 27 gam. Chất lượng gạo tốt, gạo trắng bóng, hạt gạo dài 7,7 mm. Cơm mềm, dính, vị đậm, có mùi thơm nhẹ. Năng suất vụ xuân  60 – 65 tạ/ha. Vụ mùa 55-60 tạ/ha. Kháng vừa bệnh đạo ôn, bạc lá, rầy nâu.

– Giống lúa Gia Lộc 516: Có thời gian sinh trưởng trong Vụ xuân: 130-135 ngày , Vụ mùa:  100 – 105 ngày. Dạng hình  gọn, cao trung bình, đẻ nhánh trung bình và đều, tỷ lệ bông hữu hiệu cao, hạt thóc to và dài, màu vàng sáng, tỷ lệ gạo xay và gạo sát và gạo nguyên cao tương đương với Bắc Thơm 7.  Khối lượng 1000 hạt từ 27-29 gam, hàm lượng amylose 17 % . Hạt gạo dài, trong, cơm trắng, bóng, mềm, đậm, có mùi thơm nhẹ, độ ngon tương đương với giống Bắc Thơm 7. Năng suất trung bình Vụ xuân: 60 -70 tạ/ha       ,Vụ mùa: 55-60 tạ/ha. Chống đổ tốt, chịu thâm canh trung bình. Chống chịu tốt với bệnh đạo ôn và Bạc lá, chống chịu khá với rầy nâu, nhiễm nhẹ khô vằn.

– Giống lúa Gia Lộc 555: Thời gian sinh trưởng vụ xuân: 130 -135 ngày,  Vụ mùa:  100 -105 ngày. Dạng hình  gọn, cao trung bình, đẻ nhánh trung bình và đều, tỷ lệ bông hữu hiệu cao, hạt thóc to và dài, màu vàng sáng, tỷ lệ gạo xay và gạo sát và gạo nguyên cao tương đương với Bắc Thơm 7. Khối lượng 1000 hạt từ 25 – 26 gam, hàm lượng amylose 15,5 %. Hạt gạo dài, trong, cơm trắng, bóng, mềm, đậm, có mùi thơm nhẹ, độ ngon tương đương với giống Bắc Thơm 7. Năng suất trung bình trong Vụ xuân: 70 -75 tạ/ha, Vụ mùa: 60-70 tạ/ha. Chống đổ tốt, Chống chịu khá rầy nâu, chống chịu trung bình với bệnh đạo ôn, nhiễm nhẹ bạc lá vụ mùa.

M

Mô hình khảo nghiệm giống lúa Gia Lộc 555 tại Nam Đàn – Nghệ An

– Giống lúa HD11: Có thời gian sinh trưởng trong Vụ xuân: 130 -140 ngày,  vụ mùa 110 – 115 ngày. Chiều cao cây 110 -112 cm, thân gọn, đẻ nhánh trung bình. Khối lượng 1000 hạt: 23 -24 g. Hạt gạo trong, cơm mềm, đậm có mùi thơm nhẹ. Năng suất: 70 – 75 tạ/ha. Chống chịu tốt với bạc lá, đạo ôn và rầy nâu.

Mô hình khảo nghiệm giống lúa HD11 tại TP Điện Biên – Điện Biên

Qua kiểm tra đánh giá vụ xuân năm 2019 tại huyện Nam Đàn –  Nghệ An, thành phố Điện Biện – Điện Biên, huyện Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc… Các giống lúa tại điểm khảo nghiệm sinh trưởng và phát triển tốt,  sạch sâu bệnh, đặc biệt không thấy đạo ôn, rầy nâu xuất hiện. Năng suất dự kiến giống lúa GL37 đạt khoảng 62 tạ/ha, giống lúa GL516 đạt khoảng 65 tạ/ha, giống lúa GL555 đạt khoảng 68 tạ/ha và HD11 đạt khoảng 65 tạ/ha. Các giống lúa trên được địa phương đánh giá cao, phù hợp với điều kiện của tỉnh.

Mô hình giống lúa Gia Lộc 37 tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Bài viết: Dương Văn Quý