GIỐNG LÚA MỚI BC15-02 KHÁNG ĐẠO ÔN, BT7KBL-02 KHÁNG BẠC LÁ

Từ năm 2015 đến nay, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm tiến thành nghiên cứu cải tiến thành công 2 giống lúa BC15 và BT7 bằng phương pháp lai chuyển gen (Pita) kháng bệnh đạo ôn cho giống lúa BC15 và gen (xa5) kháng bệnh bạc lá cho giống lúa BT7, kết hợp với ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn lọc giống mới.

* Giống lúa BC15 cải tiến (BC15-02) có thời gian sinh trưởng 130-137 ngày (vụ xuân), 110 – 115 ngày (vụ mùa), dạng hình V gọn, lá màu xanh đậm, đẻ nhánh khỏe và rất tập trung. Số bông trung bình 7- 8 bông/khóm, 180 – 190 hạt/bông, khối lượng 1000 hạt 24 g. Năng suất đạt từ 70 – 75 tạ/ha, trong điều kiện thâm canh tốt năng suất từ 80-85 tạ/ha. Hạt gạo trắng trong, hàm lượng amylose 17,5%, hàm lượng protein là 8,7%, cơm mềm dẻo, đậm,  ngon. Đặc biệt giống lúa BC15-02 mang gen Pita  có khả năng kháng cao với  bệnh đạo ôn (điểm 3).

Qua khảo nghiệm sản xuất tại các tỉnh phía Bắc cho thấy: Giống lúa BC15-02 có tiềm năng năng suất cao (69-75 tạ/ha) hơn giống đối chứng BC15 từ 6,8-10,4%, thích ứng rộng và kháng cao với bệnh đạo ôn trên đồng ruộng (điểm 0-1), hiệu quả kinh tế hơn giống đối chứng BC15 từ 21-37%.

Ông Nguyễn Quang Tin, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Bộ NN&PTNT thăm mô hình giống lúa BC15-02 tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Mô hình giống lúa BC15-02 tại huyện Nình Giang, tỉnh Hải Dương

* Giống lúa BT7 cải tiến (BT7KBL-02) có thời gian sinh trưởng 125-130 ngày (vụ xuân), 100-105 ngày  (vụ mùa). Cao cây trung bình 110 cm, cứng cây, dạng hình V gọn, lá màu xanh đậm, đẻ nhánh trung bình và tập trung. Số bông trung bình 5-7 bông/khóm, 140 -150 hạt/bông, tỷ lệ hạt lép 6 – 8%, khối lượng 1000 hạt 20g. Năng suất đạt 55 – 60 tạ/ha. Hạt gạo trắng trong, ít bạc bụng, tỷ lệ gạo xát cao (71,5%), hàm lượng amylose 13,8%, cơm mềm dẻo, đậm, ngon có mùi thơm đặc trưng. Giống BT7KBL-02 được xác định có gen kháng bệnh bạc lá (xa5) và gen thơm (fgr) được đánh giá là kháng  cao với bệnh bạc lá (điểm 1- 3).

 Từ vụ xuân năm 2018, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm tiến hành khảo nghiệm giống lúa BT7KBL-02 tại các tỉnh phía Bắc, kết quả cho thấy: Giống lúa BT7KBL-02 cho năng suất đạt 59,3 tạ/ha trong vụ xuân và 55,5 tạ/ha trong vụ mùa, cao hơn năng suất của giống đối chứng BT7 là 9,2% (vụ xuân) và 12,8% (vụ mùa) kháng cao với bệnh bạc lá và các loại sâu bệnh hại  khác, khả năng thích ứng rộng.

Mô hình giống lúa BT7KBL-02 tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

* Hai giống lúa cải tiến trên vẫn giữ được đặc điểm của giống nhưng thể hiện được ưu điểm vượt trội về khả năng kháng bệnh so với giống gốc. Giống lúa BC15-02 và BT7KBL-02  được người dân đánh giá cao đề nghị phát triển rộng cho sản xuất.

Đánh giá giống lúa BC12-02 tại Ninh Giang, Hải Dương với chính quyền địa phương, vụ mùa 2019

Bài và ảnh: Dương Văn Quý