Hội thảo đầu bờ giới thiệu giống lúa chất lượng BC15-02 kháng đạo ôn tại Hải Dương

Ngày 18/9/2020 tại xã Yết Kiêu – huyện Gia Lộc, Viện Cây lương thực và CTP phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá kết quả xây dựng mô hình sản xuất giống lúa BC15-02 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Tham dự hội nghị có TS. Dương Xuân Tú – Phó Viện trưởng Viện Cây lương thực và CTP; Ông Lê Lương Thịnh – Phó Giám đốc Sở và các phòng chức năng Sở Khoa học và Công nghệ;  Phòng Nông nghiệp huyện Gia Lộc; Đại diện chính quyền địa phương xã Yết Kiêu, các hộ nông dân tham gia xây dựng mô hình và phóng viên báo đài địa phương.

Giống lúa BC15-02 do Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm chọn tạo trên cơ sở cải tiến giống lúa BC15 theo hướng năng suất cao, chất lượng tốt, kháng bệnh đạo ôn. Giống lúa BC15-02 được tạo ra bằng phương pháp chuyển gen kháng đạo ôn Pita vào giống BC15 kết hợp với ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn lọc.  Giống lúa BC15-02 là giống cảm ôn, thích ứng rộng, đẻ nhánh khỏe, tái sinh mạnh. Thời gian sinh trưởng vụ xuân 130 – 138 ngày, vụ mùa 110 – 115 ngày, chống chịu tốt với bệnh đạo ôn (điểm 3), năng suất đạt 70 – 75 tạ/ha, thâm canh tốt có thể đạt 90 – 100 tạ/ha. Giống đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận sản xuất thử tại quyết định số 330/ QĐ-TT-CLT ngày 10 tháng 10 năm 2019.

Vụ mùa năm 2020, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm xây dựng 80 ha mô hình giống lúa BC15-02 tại các huyện Ninh Giang, Tứ Kỳ, Gia Lộc, Thanh Hà, Thành phố Chí Linh và Thành phố Hải Dương.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Lương Thịnh và các đại biểu tham dự đánh giá cao giống lúa BC15-02. Tại các điểm triển khai mô hình giống sinh trưởng và phát triển tốt, số bông/khóm dao động từ 7-8 bông, tỷ lệ hạt chắc cao, ít sâu bệnh và đặc biệt trên đồng ruộng giống chống chịu rất tốt bệnh đạo ôn. Năng suất mô hình dự kiến đạt trên 70 tạ/ha. Đề nghị Viện hoàn thiện quy trình canh tác giống phù hợp với điều kiện tỉnh Hải Dương, đồng thời tiếp tục phối hợp với các địa phương để phát triển, nhân rộng mô hình giống mới trong thời gian tới.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, TS. Dương Xuân Tú cho biết: Giống lúa BC15 là giống lúa năng suất cao, chất lượng gạo tốt. Tuy nhiên giống lúa BC15 nhiễm nặng với bệnh đạo ôn (điểm 7 – 9), nên sản xuất gặp rất nhiều rủi do. Giống lúa BC15-02 có nhiều ưu điểm về năng suất, chất lượng tốt, khả năng kháng bệnh đạo ôn tốt hơn so với giống BC15. Giống BC15-02 đang dần dần thay thế giống BC15 trong sản xuất. Ông gửi lời cảm ơn tới UBND tỉnh Hải Dương, Sở Khoa học và công nghệ đã tạo điều kiện để chính quyền địa phương các xã, bà con nông dân được tiếp cận và phát triển giống lúa BC15-02 vào sản xuất.

Một số hình ảnh hội nghị

Đoàn đại biểu thăm đồng giống lúa BC15-02 tại xã Yết Kiêu
TS. Dương Xuân Tú phát biểu tại hội nghị