KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TỔNG KẾT VỤ XUÂN 2018 VÀ ĐỊNH HƯỚNG VỤ MÙA 2018 CỦA VIỆN CÂY LƯƠNG THỰC VÀ CÂY THỰC PHẨM

Ngày 4/6/2018 Ban lãnh đạo Viện, Giám đốc, phó giám đốc các Trung tâm, đại diện lãnh đạo phòng KH & HTQT,phòng Tổ chức – Hành chính, phòng Kế toán và các bộ môn nghiên cứu thuộc Viện đã đi thăm và đánh giá các dòng lúa mới và triển vọng trong mô hình trình diễn, thí nghiệm kỹ thuật tiên tiến của bộ môn canh tác, khu nguồn gene, các dòng so sánh của bộ môn chọn giống lúa, thăm khu sản xuất hạt siêu, thí nghiệm nhân quan sát của bộ môn công nghệ sinh học với các giống lúa HDT10, HD11, BT7 kháng bạc lá, BC15 kháng đạo ôn và thăm khu nhà lưới công nghệ cao sản xuất dưa thơm của bộ môn cây thực phẩm.

Mô hình sản xuất giống lúa SNC HDT10

Tại phòng hội thảo Viện các đơn vị đã báo cáo sơ kết vụ xuân 2018 và kế hoạch trong vụ mùa 2018. Các đơn vị đã trao đổi thẳng thắn những thuận lợi và kết quả đạt được trong vụ xuân 2018 và nêu một số khó khăn trong sản xuất và tìm phương hướng giải quyết khắc phục trong vụ mùa 2018.

Mô hình sản xuất Dưa thơm Công nghệ cao

Phát biểu tổng kết hội nghị TS. Nguyễn Trọng Khanh – Viện trưởng rất cảm ơn sự nhiệt tình của quý vị đại biểu và đánh giá rất cao sự nỗ lực nghiên cứu, lai tạo giống mới và các tiến bộ kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất góp phần thúc đẩy sự phát triển của Viện nói riêng và nghành nông nghiệp nói chung. Đồng thời đánh giá cao các đơn vị đã triển khai đầy đủ nội dung, quy mô, diện tích các thí nghiệm của đề tài và đạt  những kết quả mục tiêu đề ra. Định hướng trong vụ mùa 2018  Viện trưởng nhấn mạnh các đơn vị phải phát huy hơn nữa, bám sát các thí nghiệm , khắc phục khó khăn đẩy mạnh thi đua chào mừng  kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm ( 1968 – 2018).

Mô hình canh tác lúa tiên tiến

Bài và ảnh: Dương Văn Quý