Lịch công tác và chương trình làm việc của ban giám đốc viện từ ngày 28/09/2020 đến 04/10/2020

THỜI GIAN

Viện trưởng

NGUYỄN TRỌNG KHANH

Phó Viện trưởng

DƯƠNG XUÂN TÚ

Phó Viện trưởng

ĐOÀN XUÂN CẢNH

Phó Viện trưởng

NGUYỄN VĂN THẮNG

Thứ 2

(05/10)

Sáng

Làm việc tại Viện

–       nt      –

Công tác Hà Giang

–      nt    –  

Làm việc tại Viện

–       nt      –

Làm việc tại Thanh Trì – Hà Nội

–       nt      –

Chiều

Thứ 3

(06/10)

Sáng

C.tác tại Sở KHCN Hải Dương

–       nt      –

Làm việc tại Viện

–       nt      –

Làm việc tại Viện

–       nt      –

Làm việc tại Thanh Trì – Hà Nội

–       nt      –

Chiều

Thứ 4

(07/10)

Sáng

C.tác tại Học viện Nông nghiệp

Làm việc tại Hà Nội

–       nt      –

Làm việc tại Viện

–       nt      –

Làm việc tại Thanh Trì – Hà Nội

–       nt      –

Chiều

Thứ 5

(08/10)

Sáng

Làm việc tại Viện

–       nt      –

Làm việc tại Viện

–       nt      –

Làm việc tại Viện

–       nt      –

Làm việc tại Thanh Trì – Hà Nội

–       nt      –

Chiều

Thứ 6

(09/10)

Sáng

Làm việc tại Viện

–       nt      –

Làm việc tại Viện

–       nt      –

Làm việc tại Viện

–       nt      –

Làm việc tại Tuyên Quang

–       nt      –

Chiều

Thứ 7

(10/10)

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chủ nhật

(11/10)

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ