Lịch công tác và chương trình làm việc của lãnh đạo viện từ ngày 05 đến ngày 09 tháng 10 năm 2020

THỜI GIAN

Viện trưởng

NGUYỄN TRỌNG KHANH

Phó Viện trưởng

DƯƠNG XUÂN TÚ

Phó Viện trưởng

ĐOÀN XUÂN CẢNH

Phó Viện trưởng

NGUYỄN VĂN THẮNG

Thứ 2

(05/10)

Sáng

Làm việc tại Viện

–       nt      –

Công tác Hà Giang

–      nt    –  

Làm việc tại Viện

–       nt      –

Làm việc tại Thanh Trì – Hà Nội

–       nt      –

Chiều

Thứ 3

(06/10)

Sáng

C.tác tại Sở KHCN Hải Dương

–       nt      –

Làm việc tại Viện

–       nt      –

Làm việc tại Viện

–       nt      –

Làm việc tại Thanh Trì – Hà Nội

–       nt      –

Chiều

Thứ 4

(07/10)

Sáng

C.tác tại Học viện Nông nghiệp

Làm việc tại Hà Nội

–       nt      –

Làm việc tại Viện

–       nt      –

Làm việc tại Thanh Trì – Hà Nội

–       nt      –

Chiều

Thứ 5

(08/10)

Sáng

Làm việc tại Viện

–       nt      –

Làm việc tại Viện

–       nt      –

Làm việc tại Viện

–       nt      –

Làm việc tại Thanh Trì – Hà Nội

–       nt      –

Chiều

Thứ 6

(09/10)

Sáng

Làm việc tại Viện

–       nt      –

Làm việc tại Viện

–       nt      –

Làm việc tại Viện

–       nt      –

Làm việc tại Tuyên Quang

–       nt      –

Chiều

Thứ 7

(10/10)

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chủ nhật

(11/10)

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ