Mô hình chuyển giao kỹ thuật gieo cấy giống lúa Gia lộc 37

Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm nghiên cứu chọn tạo giống lúa Gia lộc 37 và sản xuất theo quy trình cơ giới đồng bộ. Mô hình sản xuất tại Hải Dương với diện tích 140ha….chi tiết cụ thể tại đây