Phòng phân tích kiểm định chất lượng sản phẩm cây lương thực và cây thực phẩm

Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm xin thông báo đến các đơn vị trong và ngoài Viện phòng phân tích kiểm định chất lượng sản phẩm cây lương thực và cây thực phẩm của Viện. Các đơn vị và cá nhân có nhu cầu liên hệ với Viện hoặc trưởng phòng phân tích (TS. Nguyễn Đăng Minh Chánh – ĐT: 0916600628)

Nội dung cụ thể tham khảo tại đây.