Quyết định số 1027/QĐ-KHNN-TCHC về việc giao ông Nguyễn Trọng Khanh, Viện trưởng Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm kiêm Trưởng Bộ môn Cây thức ăn chăn nuôi

Chi tiết tại quyết định đính kèm