Quyết định số 168/QĐ-VCLT-VP ngày 05/6/2024 về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Dũng giữ chức Chánh Văn phòng Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm kể từ ngày 1/7/2024.

Cụ thể tại quyết định đính kèm.