Quyết định số 225/QĐ-VCLT-VP ngày 26/6/2024 về việc bổ nhiệm cho bà Trần Thị Yến giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Lúa thuần kể từ ngày 1/7/2024.

Cụ thể tại quyết định đính kèm.