Quyết định số 233/QĐ-VCLT-VP về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Phạm Thị Thu Hà, Trưởng Bộ môn Nghiên cứu cây sắn, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm NC&PT Cây có củ, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm, kể từ ngày 1/7/2023.

Chi tiết tại quyết định đính kèm