Thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (ngày 10/3 âm lịch) và ngày 30/4, 1/5 năm 2023

Văn phòng Viện Cây lương thưc và Cây thực phẩm gửi thông báo đến toàn thể cán bộ công nhân viên của Viện lịch nghỉ giỗ tổ Hùng Vương ( 10/3) và ngày giải phóng miền nam, quốc tế lao động (30/4-1/5) cụ thể trong file đính kèm tại đây