VIỆN CÂY LƯƠNG THỰC VÀ CÂY THỰC PHẨM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 9, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI

Ngày 22/8, Đảng bộ Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI .

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành đảng uỷ, lãnh đạo Viện, cùng toàn thể các đảng viên các chi bộ trực thuộc và cán bộ nghiên cứu tại cơ sở chính của Viện (Gia Lộc – Hải Dương).

Đồng chí Lê Văn Bằng – Phó Bí thư Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Hải Dương – báo cáo viên đã trình bày các nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI (Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Báo cáo viên đã chuẩn bị nội dung báo cáo đầy đủ, chu đáo; truyền đạt nhiệt tình, sôi nổi, cuốn hút người nghe; dẫn chứng minh hoạ sinh động, thông tin được cập nhật kịp thời nên các đại biểu tham dự hội nghị đã rất say sưa, chú ý lắng nghe và lĩnh hội.

Bế mạc Hội nghị, đồng chí Ngô Doãn Đảm – Phó Bí thư đảng uỷ, Phó Viện trưởng cảm ơn đồng chí báo cáo viên đã dành thời gian truyền đạt nội dung Nghị quyết tới cán bộ và đảng viên của Viện, đồng chí cũng nêu rõ: sau Hội nghị học tập và quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI, đề nghị các chi bộ, các đoàn thể, các đồng chí đảng viên gương mẫu thực hiện, tuyên truyền Nghị quyết đến toàn thể cán bộ trong cơ quan, tới gia đình và quần chúng nhân dân nơi cư trú nhằm góp phần thực hiện thành công Nghị quyết của Đảng.

Tin và Ảnh

Huỳnh Yên Nghĩa