GIỐNG LÚA BM202

GIỐNG LÚA BM202

1. Nguồn gốc
            Giống lúa BM202 do tác giả: Lê Vĩnh Thảo, Nguyễn Duy Bảo, Nguyễn Duy Tiến, Nguyễn Thị Bích Hợp, Nguyễn Xuân Dũng, Nguyễn Văn Vương, Mai Thị Hương, Nguyễn Việt Hà, Trịnh Thị Vân, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.
            Giống lúa BM202 được chọn tạo từ tổ hợp lai: Tép HP/D88-65//M92 năm 1998. Năm 1999 gieo cấy F1, F2, năm 2000-2001 chọn dòng, năm 2002 xác định dòng triển vọng và đặt tên. Năm 2003-2004 làm các thí nghiệm quan sát, so sánh, đánh giá. Từ năm 2005 đến nay gửi khảo nghiệm Quốc gia và mở rộng sản xuất.
            Giống BM202 được Cục Trồng trọt – Bộ NN&PTNT cho phép sản xuất thử tại các tỉnh phía Bắc, miền Trung tại quyết định số 193/QĐ-TT-CLT ngày 26/8/2008.
2. Một số đặc điểm chính
– Giống lúa BM202 là giống chịu thâm canh khá, bông to có thể đạt 350 – 400hạt/bông, chống chịu tốt với một số loại sâu bệnh như đạo ôn, bạc lá, rầy nâu. Phẩm chất gạo ngon, gieo cấy được cả hai vụ trong năm (xuân muộn và mùa trung)
– Thời gian sinh trưởng: 130-135 ngày (vụ mùa), 189-190 ngày (vụ xuân)
– Cao cây 100-110cm, đẻ nhánh đạt 5-6 bông hữu hiệu/khóm. Trọng lượng 1000 hạt 24-25gram, tỷ lệ hạt chắc cao 90%.
– Khả năng cho năng suất trên 10 tấn/ha. Năng suất thực thu trên diện rộng đạt 60 – 75 tạ/ha. Thích hợp với vùng thâm canh, chịu chua mặn.
3. Kỹ thuật canh tác
– Thời vụ:
            + Xuân sớm gieo 15-20/11 cấy trước tết âm lịch
            + Mùa trung: gieo từ 1-10/6, cấy khi tuổi mạ 18-20 ngày
– Mật độ: Cấy mật độ 45-50 khóm/m2, mỗi khóm 2-3 dảnh
– Phân bón: Lượng phân bón cho 1ha: (90- 120 kg N + 80kg P2O5 + 100- 120kg K2O + 9-10 tấn phân chuồng).
– Cách bón: Nên bón nặng đầu nhẹ cuối
            + Bón lót: phân chuồng + lân + 50% đạm + 30% kali trước khi bừa cấy
            + Bón thúc khi lúa bén rễ hồi xanh 50% đạm +30% kali, kết hợp làm cỏ sục bùn. Làm cỏ lần 2 sau lần 1 là 15 ngày, chú ý nhổ sạch cỏ dại, đặc biệt là cỏ lồng vực (cỏ kê)
            + Bón thúc đợt 2 khí lúa đứng cái làm đòng: 40% kali còn lại.
– BM202 là giống lúa tiềm năng năng suất cao, tuy nhiên nhiễm bệnh nấm von như giống lúa lai D.ưu 527, vì vậy cần xử lý giống với nước 2 sôi 3 lạnh hoạc thuốc chống von trước khi ngâm ủ .
4. Đối tượng và phạm vi áp dụng giống BM202
            Thích hợp với chân đất vàn thấp, chua mặn và vùng lúa cá.
5. Điển hình đã áp dụng thành công giống BM202
            Đã áp dụng ở các tỉnh: Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh, Bình Định, Quảng Trị
6. Địa chỉ liên hệ giống
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lúa thuần – Thanh Trì, Hà Nội
ĐT: 024.36875398