GIỐNG LÚA CH5

GIỐNG LÚA CH5

1. Nguồn gốc:
Tác giả: TS. Trần Nguyên Tháp, GS.VS. Vũ Tuyên Hoàng, TS. Trương Văn Kính, KS. Vũ Thị Hằng – Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm
Giống lúa CH5 được chọn lọc theo phương pháp gia hệ từ tổ hợp C22/CR101 trong đó bố C22 là giống nhập nội từ Philippin, mẹ là CR101 nhập nội từ IRRI

Giống được công nhận chính thức theo Quyết định số 5310 QĐ/BNN-KHCN ngày 29 tháng 11 năm 2002.

2. Đặc điểm chính

– Thời gian sinh trưởng: + Vụ Mùa 120 ngày
       + Vụ Đông xuân (trà chính vụ): 160- 165 ngày.
– Cây cứng, gọn, lá đứng hơi ngắn, màu xanh đậm.
– Chiều dài bông 22- 23 cm, số hạt / bông đạt 135 – 140, hạt to dài, tỷ lệ D/R= 2,9; khối lượng 1000 hạt 27 – 28 gam.
– Phẩm chất gạo gạo trong, ít bạc bụng, hàm lượng amylose 25,5%, tỷ lệ gạo lật 82,5%, tỷ lệ xay xát 69,8%.
– Năng suất: Trong điều kiện chủ động nước NSTB 50 -55 tạ/ha, tối đa đạt 65 tạ/ ha.
– Khả năng thâm canh khá, kháng vừa với đạo ôn, khô vằn, bạc lá và rầy nâu.
– Chịu hạn khá ở mọi giai đoạn.
3. Kỹ thuật gieo cấy
            CH5 là giống thích ứng rộng, chịu thâm canh, thích hợp gieo trồng ở những vùng bấp bênh nước, ở những vùng thâm canh có chủ động về nước tưới năng suất có thể đạt 65 tạ/ha.
– Thời vụ: + Vụ ĐX gieo mạ từ 25/11 – 10/2, cấy khi tuổi mạ đạt 5,0 – 5,5 lá.
                                 + Vụ mùa gieo từ 25/5 – 15/6, cấy khi mạ 20 – 25 ngày.
– Mật độ cấy: 60 – 65 khóm/m2, cấy 3 – 4 dảnh/ khóm
– Phân bón (cho 1 sào Bắc Bộ):
                        + Phân chuồng: 300 – 400 kg
                        + Ure: 8 – 9 kg
                        + Lân: 15 – 17 kg
                        + Kali: 5 – 6 kg
– Cách bón:
+ Bón lót toàn bộ phân chuồng + 100% Lân + 50% Kali + 30% Ure.
+ Bón thúc lần 1: (bón sau khi cây lúa bén rễ hồi xanh) 40% Ure.
            + Bón thúc lần 2: (bón khi cây lúa phân hóa đòng) 30% Ure + 50% Kali.
– Phòng trừ sâu bệnh: cần theo dõi và phòng kịp thời sâu đục thân và sâu cuốn lá.
4. Địa chỉ liên hệ giống
ThS. Nguyễn Trọng Khanh – Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lúa thuần, Liên Hồng, Gia Lộc, Hải Dương.
ĐT: 0220.3514926, 0220.3716928
Email: mr_khanh_hd@yahoo.com