GIỐNG LÚA HD11

GIỐNG LÚA HD11

1.Nguồn gốc:  Giống lúa thuần HD11 do Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm chọn tạo từ tổ hợp lai HDT8/Teiquing. Giống được công nhận chính thức theo Quyết định số 314/QĐ-TT-CLT ngày 08/12/2020  của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Giống lúa thích hợp cho vụ xuân, vụ mùa ở các tỉnh phía Bắc

Nhóm tác gi: Dương Xuân Tú, Tng Th Huyn, Phạm Thiên Thành,  Tăng Thị Diệp, Lê Thị Thanh và Nguyễn Trọng Khanh.

2. Đặc điểm chính giống lúa HD11:  Giống lúa HD11 là giống cảm ôn, thích ứng rộng, đẻ nhánh khá và tập trung. Thời gian sinh trưởng miền Bắc: Vụ Xuân 135- 140 ngày, vụ Mùa 110 ngày; Chiều cao cây 118-120 cm; bông dài, hạt dài thon (dài 6,4- 6,7 mm), khối lượng 1000 hạt  23,5- 24 gam. Tỷ lệ gạo xay xát cao (72 -75 %); chất lượng hạt gạo trong, amylose (17,4%); cơm thơm, ngon, mềm, vị đậm. Năng suất trung bình trong vụ xuân đạt 70 – 72 tạ/ha, vụ mùa 60-62 tạ/ha .

Giống lúa HD11 có thể chống chịu bệnh bạc lá, đạo ôn, rầy nâu và  chống đổ tốt.

3. Hướng dẫn chăm sóc:

3.1 Chân đất thích hợp: Vàn cao, vàn
3.2 Lượng giống sử dụng: Lúa cấy 45-50 kg/ha, lúa gieo thẳng 40-45kg/ha.

3.3 Thời vụ và mật độ gieo cấy:

* Thời vụ gieo cấy:

Giống lúa HD11 là giống lúa ngắn ngày nên được bố trí các khung thời vụ trong trà Xuân muộn và Mùa sớm tại các tỉnh phía Bắc. Thời vụ áp dụng chung cho phương pháp làm mạ sân, mạ dầy xúc:

– Tại các tỉnh miền núi phía Bắc:

+Vụ Xuân: gieo mạ 15/1 – 20/1 tuổi mạ được 2-3 lá

+ Vụ mùa: gieo mạ 10/6 – 15/6 cấy tuổi mạ được 2-3 lá

– Tại các tỉnh ĐBSH:

+Vụ Xuân: gieo mạ 25/1- 30/1 tuổi mạ được 2-3 lá

+ Vụ mùa: gieo mạ 20– 25/6 cấy tuổi mạ 10-12 ngày

– Tại các tỉnh Bắc trung bộ:

+Vụ xuân: gieo 5/1 cấy 15/1, mạ được 2-3 ngày tuổi

+ Vụ Hè thu: gieo mạ 20/5 – 25/5, cấy 10-12 ngày tuổi

* Mật độ cấy: 40 khóm/m2, cấy 2-3 dảnh/khóm

* Phân bón:

– Lượng phân: Khuyến cáo sử dụng phân bón tổng hợp với lượng quy đổi như sau:

Vụ xuân: 1,0 tấn phân HCVS + 120  kg N : 100 kg P2O: 90 kg K2O

Vụ mùa: 1,0 tấn phân HCVS + 110  kg N : 100 kg P2O: 90 kg K2O

*  Cách bón:

Cần bón phân tập trung ngay ở giai đoạn đầu tạo cho cây lúa đẻ nhánh nhanh và tập trung. Không nên bón rải thành nhiều đợt:

Bón lót toàn bộ phân chuồng hoặc phân HCVS + 100% lân + 30% đạm + 10% kali.

+ Bón thúc: 50% đạm khi lúa bén rễ hồi xanh +40% kali

+ Bón nuôi đòng: Bón toàn bộ lượng phân còn lại khi lúa đứng cái, làm đòng

* Chăm sóc

– Phun thuốc trừ cỏ sau khi cấy, luôn giữ mặt ruộng thông thoáng tạo điều kiện cho lúa đẻ nhánh tốt.

– Điều tiết nước trong ruộng lúa hợp lý: Thời kỳ lúa đẻ nhánh mức nước ở mức 2 – 3cm; không để hạn xảy ra vào thời kỳ lúa làm đòng và trỗ.

Phòng trừ sâu bệnh:

Các biện pháp phòng trừ sâu bệnh khác theo sự hướng dẫn chỉ đạo của địa phương sản xuất. Tuy nhiên để đảm bảo năng suất nên thường xuyên thăm và kiểm tra ruộng cấy, giai đoạn trỗ nên phun phòng trừ sâu đục thân và cuốn lá, khô vằn.

Giống HD11 nhiễm nhẹ đốm nâu nên giai đoạn trỗ và sau trỗ phun phòng trừ (Phun thuốc: Tilt sufer; siêu Kali, Voliam Targo, oshin).

* Thu hoạch:

Nên thu hoạch khi 90% đến 95% số hạt chắc trên bông chín để đảm bảo cho năng suất và chất lượng gạo ngon. Đối với các tỉnh Bắc trung bộ cần thu ở thời điểm sớm hơn, khi có 85% – 90% để đảm bảo chống thất thoát về năng suất và chất lượng tốt.

Một số hình ảnh minh họa giống lúa HD11