GIỐNG LÚA P290

GIỐNG LÚA P290

1. Nguồn gốc
            Tác giả và cơ quan tác giả:Nguyễn Trọng Khanh, Trương Văn Kính, Vũ Tuyên Hoàng-Viện cây lương thực và Cây thực phẩm.
Giống lúa P290 chọn lọc từ tổ hợp laiDC1/IR24Giống được công nhận cho sản xuất thử theo Quyết định sô 3277 QĐ/BNN-KHCN ngày 23 tháng 11 năm 2005
2. Đặc điểm chính của giống.
– Thời gian sinh trưởng         + Vụ xuân : 185-190 ngày
                                                 + Vụ mùa : 130 -135 ngày
– Chiều cao cây: 95 -100 cm, dạng lá gọn, mầu sắc lá xanh đậm, độ tàn lá chậm
– Chiều dài bông: 27-28 cm, chiều dài hạt gạo: 6,8 mm, tỉ lệ dài / rộng: > 3, số hạt/bông: 140-150, tỉ lệ lép: vụ xuân 8-10 %, vụ mùa 12-13%, trọng lượng 1000 hạt : 24 -25 gr, hàm lượng protein khoảng 10%, hàm lượng amylose 22%
– Chất lượng cơm : cơm ngon, hạt cơm bóng, mềm, không quá dẻo.
– Khả năng chống chịu : Giống P290 có khả năng kháng vừa bệnh đạo ôn, nhiễm nhẹ bạc lá khô vằn. Chịu rét và chống đổ khá.
– Năng suất : 58-60 tạ/ha trong vụ xuân, 55-56 tạ/ha trong vụ mùa.
3. Kỹ thuật gieo cấy.
-Thời vụ : Giống P290 là giống có thời gian sinh trưởng trung bình, có thể gieo trồng cả hai vụ trong năm
                  + Vụ xuân : gieo mạ từ 20-30/11, cấy khi mạ có 5-6 lá.
                  + Vụ mùa : gieo mạ 25/5 – 15/6 , cấy khi mạ 20-25 ngày tuổi
– Mật độ : 55-60 khóm / m2, cấy 3-4 dảnh / khóm.
– Phân bón :
+ CT1: 500 kg phân chuồng + 8-10 kg urea + 5-6 kg kali + 18-20 kg lân / sào Bắc bộ . Có thể sử dụng phân vi lượng bón qua lá.
            Cách bón :
                       Bón lót : toàn bộ phân chuồng, phân lân, 50% urea, 50% kali
                       Bón thúc đợt 1 : 30 % urea ( sau cấy 15-20 ngày).
                       Bón thúc đợt 2 : 20 % urea, 50% kali (khi lúa đứng cái làm đòng).
+ CT2: 500 kg phân chuồng + 20kg NPK tổng hợp(16-16-8) + 2 kg ure/sào bắc bộ
Cách bón:
Bón lót toàn bộ phân chuồng + 10kg NPK
                        Bón thúc đợt 1: 7 kg NPK
                        Bón thúc đợt 2: 3 kg NPK + 2 kg ure
– Phòng trừ sâu bệnh: như các giống lúa khác cùng trà, chú ý phòng giòi trĩ, khô vằn.
4. Đối tượng và phạm vi áp dụng giống P290
Giống P290 thích hợp với các chân đất 2 vụ lúa, không nên canh tác tại các chân đất 2 lúa + 1 màu.
5. Địa chỉ liên hệ giống
ThS. Nguyễn Trọng Khanh – Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lúa thuần, Liên Hồng, Gia Lộc, Hải Dương.
ĐT: 0220.3514926, 0220.3716928
Email: mr_khanh_hd@yahoo.com