GIỐNG LÚA ĐB6

GIỐNG LÚA ĐB6

1. Nguồn gốc

Nguồn gốc: Giống lúa ĐB6 đ­ược chọn tạo bằng ph­ương pháp gây đột biến phóng xạ dòng 28R nhập nội từ Trung Quốc. Giống được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận chính thức năm 2008 theo quyết định số 56/QĐ-TT-CLT ngày 08/01/2008.

Tác giả và cơ quan tác giả: Nguyễn Như Hải – Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón Quốc gia và cộng tác viên Nguyễn Thị Se, Trương Văn Kính, Nguyễn Tấn Hinh, Phạm Văn Tính – Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm

2. Đặc điểm chính của giống

Qua kết quả nghiên cứu và khảo nghiệm ở các địa phư­ơng cho thấy giống lúa ĐB6 có nhiều ­ưu điểm có thể phát triển rộng ra sản xuất.

– ĐB6 là giống lúa ngắn ngày có thời gian sinh tr­ưởng 110 – 115 ngày trong vụ mùa 140 – 145 ngày trong vụ xuân, có thể gieo cấy ở các trà xuân muộn và mùa sớm.

– ĐB6 có dạng hình gọn, cây cứng, lá đứng dầy, kích thư­ớc lá trung bình, bông to dài, hạt xếp xít, tỷ lệ hạt lép thấp.

– Khả năng thâm canh cao, chống đổ và chịu rét tốt, khả năng chống chịu sâu bệnh khá.

– Năng suất trung bình đạt 65 tạ/ha. điều kiện thâm canh cao có thể đạt 80 – 90 tạ/ha.

– Khả năng thích ứng rộng, có thể gieo cấy trên chân đất vàn cao, vàn, vàn thấp.

3. Kỹ thuật canh tác

– Thời vụ: ĐB6 là giống lúa ngắn ngày cấy đư­ợc cả 2 vụ trong năm, có thể gieo mạ d­ược, mạ sân hoạc gieo vãi tùy điều kiện thích hợp.

+ Vụ xuân gieo mạ dược từ 25/12 – 15/1

+ Vụ mùa gieo từ 1/6 – 15/6

– Mật độ cấy : 55 – 60 khóm /m2 mỗi khóm, 3 – 4 dảnh.

– Phân bón (cho 1 sào bắc bộ) tùy từng loại đất khác nhau:

+ Phân hữu cơ vi sinh: 300 – 400kg

+ Urea: 7 – 9 kg

+ Super lân 15 – 20 kg

+ Kali: 4 – 6 kg.

– Cách bón:

+ Bón lót: toàn bộ phân hữu cơ vi sinh +100% lân + 40% urea + 50% kali.

+ Bón thúc lần 1: 40% urea khi lúa bất đầu đẻ nhánh.

+ Bón thúc lần2: bón toàn bộ lư­ợng phân còn lại khi lúa phân hóa đòng.

4. Đối tượng và phạm vi áp dụng giống ĐB6

Sử dụng cho trà lúa xuân muộn, mùa sớm. Tại các chân ruộng cao, vàn.

Đặc biệt phát huy hiệu quả tại các công thức luân canh 2 lúa + 1 mầu /năm.

5. Điển hình đã áp dụng thành công giống ĐB6

Giống lúa ĐB6 đã phát triển trên diện tích 20.000 – 25.000 ha/vụ tại tất cả các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng, các tỉnh Trung bộ (Hà Tĩnh, Bình Định, Phú Yên…)

6. Địa chỉ liên hệ giống

ThS. Nguyễn Trọng Khanh  – Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lúa thuần, Liên Hồng, Gia Lộc, Hải Dương.

ĐT: 0220.3514926, 0220.3716928

Email: mr_khanh_hd@yahoo.com