GIỐNG LÚA U17

GIỐNG LÚA U17

1. Nguồn gốc, Tác giả

U17 là giống lúa thuần do Viện cây lương thực và Cây thực phẩm lai tạo từ tổ hợp lai: IR5 x [(IR8 x 813) x (IR1529 – 640 – 3 – 2)].

Được công nhận năm 1988.

2. Đặc điểm chính của giống

– Thời gian sinh trưởng: U17 là giống lúa cảm ôn nên gieo cấy được cả 2 vụ trong năm. Thích hợp với gieo cấy trong vụ Mùa. U17 là giống lúa có thời gian sinh trưởng dài ngày. Cụ thể: Vụ mùa: 150 – 155 ngày; Vụ đông xuân:  175 – 180 ngày.

– Đặc điểm: Chiều cao cây:115 – 130 cm, cứng cây, chịu thâm canh. Bông to dài 22 -24cm, bình quân 125 – 140 hạt/ bông, khối lượng 1000: 25 – 26gam, hạt to hơi bầu, màu vàng sáng.

– Khả năng chống chịu: kháng bạc lá, nhiễm khô vằn. Cứng cây, chống đổ tốt. Giai đoạn từ mạ đến trước khi lúa đứng cái có thể chịu ngập lụt từ 5 – 7 ngày. Đặc biệt phù hợp với vùng trũng ,thường bị ngập úng, khó tiêu nước.

– Năng suất trung bình 45 – 50 tạ/ha, thâm canh tốt có thể đạt 60 – 70 tạ/ha. – – Chất lượng: tỷ lệ gạo cao 65 – 68%, tỷ lệ bạc bụng trung bình, cơm ngon trung bình.

3. Kỹ thuật gieo cấy

– Thời vụ gieo cấy :

Vụ mùa:Gieo mạ từ 1 – 10/6, cấy khi mạ có 5 – 6 lá.

Vụ  xuân:gieo mạ dược từ 20 – 30/11.

– Mật độ cấy:

Cấy 40 – 45 khóm/m2 , 3 – 5 dảnh / khóm, cấy nông tay.

–  Phân bón: Lượng bón cho 1 sào bắc bộ (360) -Phân hữu cơ vi sinh: 300 –                                   400kg, Đạm ure7 – 9 kg, Supe lân: 12 – 15 kg, Kali: 6 – 7kg.

–  Cách bón: + Bón lót toàn bộ phân hữu cơ vi sinh, Supe lân và 30% đạm,                            20% Kali.

+  Bón thúc đợt 1: Khi lúa bắt đầu đẻ nhánh, bón 50% đạm                              và 30% Kali.

+ Bón thúc lần 2: Khi lúa bắt đầu phân hóa đòng, bón hết                     số phân còn lại.

–  Tưới, tiêu nước: Cần cung cấp đủ nước theo từng giai đoạn STPT của                                         cây lúa.

– Phòng trừ sâu bệnh: Theo sự hướng dẫn của cơ quan bảo vệ thực vật.

4. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

– Ở các tỉnh phía Bắc giống U17 gieo cấy thích hợp Mùa chính vụ, trên loại đất thịt – thịt trung bình, chân vàn trũng và trũng vừa.

5. Điển hình đã áp dụng thành công:

Giống U17 đang phát triển mạnh tại các tỉnh: Hải Dương, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hải Phòng, Quảng Ninh, …

6. Địa chỉ liên hệ giống

Bộ môn Chọn tạo giống lúa cho vùng khó khăn, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lúa thuần, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm, xã Liên Hồng, Gia Lộc, Hải Dương.

ĐT: 0220.3514926, 0220.3716928;                     DĐ: 0912 180 595

Email: mr_khanh_hd@yahoo.com