Giống lúa chất lượng P6

1. Nguồn gốc  

Tác giả và cơ quan tác giả: Vũ Tuyên Hoàng, Nguyễn Trọng Khanh, Trương Văn Kính và CTV – Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm. Giống lúa P6 được tạo ra từ tổ hợp lai: IR2588/Xuân số 2. Giống được công nhận chính thức theo Quyết định số 5218 BNN-KHCN/QĐ, ngày 16 tháng 11 năm 2000.

2. Đặc điểm chính

– Thời gian sinh trưởng           
+ Vụ xuân: Trà xuân chính vụ   160-170 ngày           
+ Trà xuân muộn: 140-145 ngày           
+ Vụ mùa: 115 – 120 ngày
– Chiều cao cây: 85 -90 cm ; bụi cây gọn, lá đứng, đẻ nhánh khá, tàn lá muộn.
– P6 có khả năng chịu rét và chống đổ tốt trong giai đoạn mạ và sau cấy. P6 kháng vừa với đạo ôn và rầy nâu, nhiễm nhẹ với bệnh khô vằn, bạc lá.
-Giống P6 có chất lượng gạo cao, ưu điểm lớn nhất là hạt gạo dài (6,8 mm) tỉ lệ dài/rộng >3, ít bạc bụng. Cơm P6 mềm, đậm. P6 có hàm lượng protein là 10,5%, hàm lượng amylose là 21%.
– Giống lúa P6 cho năng suất trung bình trong vụ xuân 67 tạ/ha, nếu thâm canh tốt có thể cho 70-72 tạ/ha. Trong vụ mùa năng suất trung bình đạt 60 tạ/ha.

3. Kỹ thuật thâm canh

– Thời vụ:
+ Vụ xuân gieo mạ từ 15 – 25/12 (nếu đưa vào trà xuân muộn gieo mạ 20 -30 /1). Cấy khi mạ có 5 lá. Mật độ cấy 50-55 khóm/m2, cấy 2-3 dảnh/khóm. Thu hoạch vào 15 -30/6. Có thể áp dụng phương pháp mạ dược, mạ sân hoạc gieo thẳng.
+ Vụ mùa gieo mạ vào 25/5 – 10/6, cấy khi mạ đạt 20 ngày tuổi. Mật độ cấy 45 -50 khóm/m2.
– Phân bón: 400 kg phân chuồng + 8 kg ure + 6 kg kali + 20 kg lân/sào Bắc bộ
– Cách bón:
+ Bón lót toàn bộ phân chuồng + toàn bộ lân + 40% ure + 50% kali       
+ Bón thúc lần 1 (sau khi lúa bén rễ hồi xanh) : 30% ure       
+Bón đón đòng (sau khi kết thúc đẻ nhánh): 30% ure + 50 kali.Nếu sử dụng phân NPK (16-16-8) thì dùng 15-18 kg/sào.
Bón lót 7-9 kg, thúc lần 1: 4-5 kg. Số còn lại bón thúc lần 2.
Trước khi cấy 4-5 ngày nên bón phân cho mạ với lượng 2 kg ure/sào mạ.
– Chăm sóc: Sau khi lúa kết thúc đẻ nhánh nên tháo cạn ruộng trong 4-5 ngày để lúa dừng đẻ nhánh (đảm bảo 6-7 dảnh chính/khóm là được).
– Phòng trừ sâu bệnh: theo dõi và phòng trừ bọ trĩ ở giai đoạn mạ và sau cấy. Sâu cuốn lá trong giai đoạn lúa đẻ nhánh (theo phương pháp IPM). Đặc biệt chú dự báo và phòng trừ sâu đục thân trong tháng 9 (chú ý: nên phun 2 lần vào giai đoạn lúa sắp trỗ).
– Thu hoạch vào cuối tháng 9 – đầu tháng 10. Sau khi thu hoạch có thể tiếp tục canh tác một vụ màu (khoai tây, rau chính vụ hoạc rau muộn..)

4. Đối tượng và phạm vi áp dụng
– Giống lúa P6 có thể cấy được cả hai vụ/ năm trên các chân vàn, vàn cao. Không nên đưa vào các chân ruộng sâu trũng. Giống P6 có thể tham gia các công thức luân canh:
Lúa xuân + lúa mùa + khoai tây (rau chính vụ, rau muộn).
Lúa xuân + dưa hấu hè thu + dưa hấu đông.
– Giống P6 có thể tham gia tốt chương trình sản xuất lúa chất lượng cao cho các tỉnh phía Bắc.

6. Địa chỉ liên hệ giống
Trung tâm thực nghiệm Cây lương thực và Cây thực phẩm – Liên Hồng, Gia Lộc, Hải Dương.ĐT: 0220.3716388