ĐẢNG BỘ VIỆN CÂY LƯƠNG THỰC VÀ CÂY THỰC PHẨM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2015-2020

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TƯ ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 439-KH/ĐU của Đảng bộ Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Ngày 05 tháng 05 năm 2015, Đại hội Đảng bộ Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã được tiến hành trọng thể với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, hiệu quả, quyết tâm xây dựng và giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm nhiệm kỳ 2015 – 2020

Tham dự Đại hội có toàn thể các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Hưng, Đảng ủy viên, thường trực văn phòng đảng ủy VAAS, Phó Ban Tổ chức Hành chính và Xây dựng cơ bản VAAS tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Hưng, Đảng ủy viên, thường trực văn phòng đảng ủy VAAS tặng hoa chúc mừng Đại hội

Các đại biểu tham dự Đại hội đã được nghe, thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội và các văn kiện của Đại hội cấp trên.

Đồng chí Nguyễn Trí Hoàn, Bí thư Đảng bộ Viện Cây lương thực và CTP đọc Dự thảo báo cáo Chính trị

Trong giai đoạn từ 2010 đến nay, Đảng bộ Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm đã phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện các mặt công tác và đạt nhiều kết quả nổi bật; toàn thể đảng viên trong Đảng bộ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác, hoàn thành các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra. Hàng năm số đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đều đạt trên 90%. Liên tục nhiều năm, Đảng bộ Viện được công nhận là Đảng bộ đảng trong sạch, vững mạnh. Trong nhiệm kỳ qua đã có 01 tập thể và 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; 02 tập thể và 04 cá nhân được tặng Giấy khen của Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT; Đã có 11 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Trong nhiệm kỳ, đảng bộ đã kết nạp đảng cho 37 đảng viên mới, công nhận chính thức cho 29 đảng viên; đang hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đề nghị Đảng ủy VAAS xem xét, quyết định kết nạp 04 đảng viên mới và công nhận chính thức cho 02 đảng viên; đã cử 12 quần chúng tích cực đi học lớp đối tượng đảng.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu đề ra cho những năm tiếp theo: Phát huy mọi tiềm lực khoa học công nghệ, khắc phục mọi khó khăn, hạn chế, tăng cường sự đoàn kết nhất trí, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, sản xuất – kinh doanh và triển khai khoa học công nghệ nhằm tạo ra nhiều tiến bộ khoa học chủ lực mới đủ sức cạnh tranh, phục vụ cho sản xuất hàng hóa chất lượng và hiệu quả kinh tế cao, phục vụ cho mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi thành công hoạt động của Viện theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 115 của Chính phủ; Tăng cường công tác hợp tác quốc tế nhằm bổ sung thêm kinh phí phục vụ nghiên cứu, tạo việc làm và nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hưng Đảng ủy viên, thường trực văn phòng đảng ủy Viện KHNNVN chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ Viện đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ để lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng ủy Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 11 đồng chí, lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư; Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam gồm 25 đồng chí.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Đảng bộ Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp.

Bài và ảnh: Nguyễn Thị Sen