DIỄN ĐÀN “NÔNG NGHIỆP GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH”

Hưởng ứng “Tầm nhìn mới trong nông nghiệp” theo sáng kiến từ Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) và triển khai “Đề án giảm phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp, nông thôn đến năm 2020”, “Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) với sự hỗ trợ của các đối tác phát triển đã nỗ lực thực hiện với các giải pháp công nghệ tích cực.

Trong thời gian gần đây, một số mô hình thử nghiệm canh tác lúa các-bon thấp ở một số địa phương đã thu được kết quả thực sự, vừa mang lại hiệu quả bền vững về môi trường đồng thời tăng thu nhập cho nông dân.


Nhằm chia sẻ những kết quả, phương pháp, quy chuẩn của các thử nghiệm trên và khuyến nghị chính sách trong quá trình xây dựng Chiến lược Tái cơ cấu ngành hàng lúa gạo, Bộ NN&PTNT, Vụ Hợp tác Quốc tế thông qua Chương trình Hỗ trợ Quốc tế (ISG), Quỹ Bảo vệ Môi trường (EDF), Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) với sự tài trợ từ DFATD Canada và DFAT Australia phối hợp tổ chức “Diễn đàn Nông nghiệp giảm phát thải khí nhà kính”. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh phát hiểu khai mạc diễn đàn.


Tại diễn đàn, các đại biểu đã trình bày các kết quả và hiệu quả của các dự án “Canh tác lúa giảm phát thải khí nhà kính Việt Nam” và “Giảm thiểu biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng thông qua sản xuất lúa gạo bền vững tại miền trung Việt Nam”. Sau thời gian triển khai, các dự án đã cho những kết quả rất khả quan như tăng năng suất lúa từ 10%-15%, tăng thu nhập cho người nông dân từ 5%-10%; đồng thời giảm 7,7 tấn khí thải/ha/năm tại An Giang và giảm 45 tấn khí thải/ha/năm tại Kiên Giang, giúp bảo vệ nguồn nước và hệ sinh thái.

Sự thành công của các dự án mở ra triển vọng phát triển nền nông nghiệp giảm phát thải khí nhà kính ở Việt Nam. Nhờ những kết quả khả quan trên, các mô hình canh tác lúa giảm phát thải khí nhà kính sẽ được xem xét để tiếp tục mở rộng tại Việt Nam nhằm tạo ra những sản phẩm gạo uy tín, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của trong nước và xuất khẩu.

Nguồn: vaas.org.vn