ĐỔI MỚI KHUYẾN NÔNG CHO TÁI CƠ CẤU

Trong năm 2015  nhiệm vụ của hệ thống khuyến nông là tiếp tục đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện tháng lợi chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng NTM.

Đó là một trong những nội dung trọng tâm được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác khuyến nông năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015 do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức chiều 6/1 tại Hà Nội

TUYÊN TRUYỀN SÁNG TẠO

Trong năm 2014, mặc dù ngành nông nghiệp gặp không ít khó khăn, thách thức, song Trung tâm KNQG cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch đề ra từ đầu năm. Có được kết quả xứng đáng được khích lệ này là nhờ sự vào cuộc quyết liệt, giám sát chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Trung tâm. Tại các cuộc họp giao ban hàng quý, hàng tháng, Trung tâm KNQG đều đánh giá tình hình thực hiện và có những kiểm điểm, điều chỉnh kịp thời để đôn đốc các dự án, nhiệm vụ triển khai đúng kế hoạch. Cụ thể, trong năm 2014 tổng kinh phí khuyến nông Trung ương của Bộ NN-PTNT là 240 tỷ đồng, trong đó Trung tâm KNQG được Bộ giao chủ trì và quản lý các dự án, nhiệm vụ khuyến nông với tổng kinh phí trên 185 tỷ đồng (chiếm 77%). Trong đó, có 26 dự án khuyến nông trung ương, 16 dự án ngoài Bộ NN-PTNT và những hoạt động thông tin, tuyên truyền, đào tạo, tập huấn thường xuyên hằng năm… TS Phan Huy Thông, Giám đốc Trung tâm KNQG chia sẻ, hoạt động khuyến nông giờ khác trước rất nhiều khi có sự cạnh tranh rất cao để từ đó đổi mới và phát triển. Chính vì vậy, năm 2014 công tác xây dựng kế hoạch, triển khai, nghiệm thu được lên lịch ngay từ đầu năm. Bên cạnh đó, Trung tâm KNQG đặt ra mục tiêu rất rõ ràng, ví dụ như công tác hiện trường phải cơ bản hoàn thành trong quý 3 hằng năm để có thời gian rà soát, đánh giá lại hiệu quả. Đặc biệt, trong công tác tuyên truyền, đào tạo của khuyến nông có rất nhiều đổi mới, sáng tạo mang lại hiệu quả rất cao. Chọn những đơn vị có năng lực để triển chứ không làm tràn lan như trước. Các chương trình, dự án, mô hình trình diễn có sự phối hợp, hỗ trợ rất nhuần nhuyễn nên phát huy tính tương tác, đem lại kết quả rất tích cực. Năm 2014 được coi là một năm đổi mới hoạt động thông tin tuyên truyền của khuyến nông, tiêu biểu là các hoạt động gắn chặt với chủ trương tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của Bộ NN-PTNT. Trong đó, bản tin và website của Trung tâm KNQG xây dựng riêng chuyên mục về tái cơ cấu và xây dựng NTM. Với các chương trình phối hợp với 20 cơ quan báo đài Trung ương cũng được tăng thời lượng và tần suất nhằm hỗ trợ, tuyên truyền đắc lực cho chủ trương tái cơ cấu mà Bộ NN-PTNT đang triển khai. Ngoài những hoạt động tuyên truyền truyền thống, năm 2014 Trung tâm KNQG tiến hành các hình thức tuyên truyền thông qua file điện tử, đĩa hình nhằm phục vụ đa lợi ích, giảm các tài liệu in ấn, tiết kiệm chi phí. Xây dựng tủ sách khuyến nông tại các xã nông thôn mới. Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ NN-PTNT, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh đã trao Bằng khen lao động xuất sắc cho tập thể, cá nhân và Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba cho các tập thể, cá nhân của Trung tâm KNQG. Tăng cường hội thảo, diễn đàn mang tính thời sự gắn với nhu cầu thời sự từ thực tiễn cũng như chú trọng tuyên truyền hơn nữa đến các vùng lõm, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.

TẬP TRUNG VÀO CÁC SẢN PHẨM CHIẾN LƯỢC

Trên cơ sở kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong năm qua, năm 2015 Trung tâm KNQG sẽ tiến hành xây dựng và triển khai có hiệu quả các dự án khuyến nông Trung ương, tập trung vào các sản phẩm chiến lược, chủ lực, có lợi thế cạnh tranh và công nghệ tiên tiến.  Đặc biệt, chú trọng tới các sản phẩm có thị trường tốt nhằm tạo ra sự chuyển biến, bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế trên phạm vi rộng. Bên cạnh đó, sẽ triển khai thí điểm một số dự án khuyến nông theo cơ chế hợp tác công tư (PPP) đối với sản phẩm chủ lực, xuất khẩu của ngành để làm cơ sở phát triển, mở rộng trong những năm tiếp theo

Thứ hai, đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, đào tạo, huấn luyện khuyến nông để nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ khuyến nông, nông nghiệp tại các địa phương và nông dân chủ chốt tại các vùng SX hàng hóa trọng điểm phục vụ tái cơ cấu ngành về xây dựng nông thôn mới.  

Tiếp đến, đề xuất sửa đổi và xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách về khuyến nông phục vụ công tác đổi mới theo yêu cầu thực tiễn.

Đặc biệt, cần hướng dẫn các tỉnh, thành phố tiếp tục bổ sung, kiện toàn hệ thống tổ chức khuyến nông theo Nghị định 02/2010/NĐ-CP. Một nhiệm vụ rất quan trọng khác trong năm 2015 cần khuyến khích đẩy mạnh là việc tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế để học tập, trao đổi những kinh nghiệm tiên tiến và đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp theo hướng xã hội hóa công tác khuyến nông.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh nhấn mạnh: “Năm 2014, Bộ trưởng Cao Đức Phát chỉ đạo rất quyết liệt nhiệm vụ tái cơ cấu ngành, trong đó trọng tâm là khoa học công nghệ và khuyến nông. Cá nhân tôi cũng như Bộ NN-PTNT đánh giá rất cao sự đổi mới, sáng tạo mang lại sự hiệu quả rõ rệt của Trung tâm KNQG trong năm qua khi nhanh chóng, kịp thời áp dụng được những tiến bộ kỹ thuật, thậm chí cả yếu tố thị trường vào các mô hình, đề án, qua đó có những đóng góp tích cực cho chủ trương tái cơ cấu và gắn với xây dựng nông thôn mới của Bộ”.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh: “Trong năm 2015, bằng mọi cách Trung tâm cần giữ vững và phát huy sức mạnh liên kết, phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống khuyến nông từ Trung ương tới địa phương. Thứ 2, chúng ta cần tiếp cận cùng với Bộ tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm để thực hiện tốt đề án tái cơ cấu. Thứ 3, với các nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên cần có sự đổi mới toàn diện từ tuyên truyền đến hình thức tài liệu cấp phát, hội nghị, hội thảo, mô hình trình diễn. Cuối cùng, công tác đào tạo, quy hoạch, bồi dưỡng đại diện Trung tâm KNQG tại phía Nam cần được đặc biệt chú trọng bởi đây là thị trường tạo ra mặt hàng nông sản xuất khẩu chính của nước ta”

Nguồn: nongnghiep.vn