GIỐNG ĐẬU TƯƠNG DT51: 3 VỤ/NĂM, QUẢ 3 HẠT ĐẠT 30%

Đậu tương là giống cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời đây cũng là loại cây có giá trị cải tạo đất rất tốt. Tuy nhiên, trong thực tiễn sản xuất, không phải giống đậu tương nào cũng có thể trồng được 3 vụ trong năm và đạt năng suất cao. Mới đây, các nhà khoa học của Trung tâm nghiên cứu và phát triển Đậu đỗ đã chọn tạo ra được giống đậu tương DT51 đáp ứng được tiêu chí này.

Năng suất cao hơn gần 30%
Vụ này, bà Đặng Thị Dậu xã Vân Nam, Phúc Thọ, Hà Nội bắt đầu trồng giống đậu tương mới, đó là giống DT51. Sắp đến ngày thu hoạch, bà Dậu đi thăm ruộng trồng, đánh giá năng suất của giống đậu tương mới. Giống đậu tương DT51 hứa hẹn mang lại cho bà Đặng Thị Dậu xã Vân Nam, Phúc Thọ, Hà Nội vụ thu hoạch thắng lợi.

Theo đánh giá của bà, giống đậu tương DT51 hứa hẹn mang lại cho bà một vụ thu hoạch thắng lợi. So với những giống đậu tương mà bà vẫn thường trồng thì năng suất của giống đậu tương này cao hơn. “ Hoa thì ra rất là sai. Tỷ lệ quả 3 hạt so với đậu tương 84 trước tôi trồng thì quả nó sai hơn. Năng suất thậm chí có thể lên tới 29 tạ/ha.”- Bà Dậu chia sẻ.