Giống dong riềng triển vọng mới DR27.4

Giống dong riềng DR27.4 được Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cây có củ, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm chọn tạo từ tổ hợp lai 27/DR70 đỏ. Thời gian sinh trưởng của giống từ 240-310 ngày. Giống có vỏ củ màu trắng và hồng nhạt, ruột củ màu trắng, nạc, ít xơ; Thân màu tía, lá màu xanh. Giống có tiềm năng năng suất củ khá cao, năng suất đạt từ 70-73 tấn/ha.

Giống DR27.4 có hàm lượng tinh bột khô cao > 17%, hàm lượng tinh bột ẩm đạt trên 23%. Giống có độ đồng đều cao, khả năng chống chịu bệnh khô lá từ nhẹ đến trung bình. Giống dong riềng triển vọng mới DR27.4 đang được khảo nghiệm diện rộng tại Ba Vì – Hà Nội, Đà Bắc – Hòa Bình, Na Rì – Bắc Kạn và Cẩm Thủy, Bá Thước – Thanh Hóa để đánh giá khả năng thích ứng và hiệu quả kinh tế tại nhiều vùng sinh thái của nước ta. Qua đó, Viện cùng nhóm tác giả phổi hợp với các địa phương được mở rộng diện tích giống dong riềng mới DR24.7 nhằm thay thế các giống cũ, trên cơ sở đó tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế trong sản xuất.

Một số hình ảnh giống dong riềng mới DR27.4