GIỐNG KHOAI LANG MỚI VC6, VC7 CÓ HÀM LƯỢNG TINH BỘT CAO.

Giống khoai lang VC6, VC7 do Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm nghiên cứu chọn tạo, là sản phẩm của đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống khoai lang có hàm lượng tinh bột cao cho các tỉnh phía Bắc” thực hiện giai đoạn 2012-2020. Giống mang gen quy định tính trạng hàm lượng tinh bột củ cao, được nhận dạng bằng chỉ thị ITSSR15 và IbE29 (giống VC6), chỉ thị IbY47 (giống VC7).

Giống VC6 có TGST vụ xuân 130 – 140 ngày, vụ đông 110 – 115 ngày, dạng thân nửa đứng, dạng lá hình tim, lá non màu tím, vỏ củ màu đỏ, ruột củ màu trắng ngà; củ luộc rất bở. Năng suất củ đạt 25,8 – 26,8 tấn/ha; hàm lượng tinh bột củ đạt 22,23%; năng suất tinh bột củ đạt 5,8 đến 5,9 tấn/ha.

Mô hình giống khoai lang VC6 vụ Xuân năm 2020 tại Lục Nam, Bắc Giang

Giống VC7 có TGST vụ xuân 130 – 140 ngày, vụ đông 110 – 115 ngày, dạng thân nửa đứng, dạng lá hình tim, vỏ củ màu đỏ, ruột củ màu vàng nhạt; củ luộc rất bở. Năng suất đạt 25,1 – 25,4 tấn/ha; hàm lượng tinh bột củ đạt 22,7%; năng suất tinh bột củ đạt 5,7 đến 5,8 tấn/ha.

Mô hình giống khoai lang VC7 vụ Xuân năm 2020 tại Lục Nam, Bắc Giang

Hai giống khoai lang mới được sản xuất thử nghiệm từ năm 2019 đến nay với quy mô diện tích 120 ha tại các tỉnh Thanh Hóa, Bắc Giang, Hải Dương và Vĩnh Phúc…. Qua thực tế sản xuất, VC6, VC7  được Lãnh đạo các địa phương cùng người dân đánh giá cao, có khả sinh trưởng phát triển tốt, năng suất cao, lãi thuần đạt từ 60-70 triệu đồng/ha. Đề nghị Viện tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để địa phương được mở rộng diện tích 2 giống khoai lang trên nhằm thay thế các giống cũ, trên cơ sở đó tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế trong sản xuất.

Đoàn đại biểu tham quan, đánh giá mô hình giống khoai lang mới vụ Xuân năm 2020 tại Lục Nam, Bắc Giang

Ảnh và Bài: Nguyễn Thị Sen