Giống lạc mới L29 cho năng suất cao

Sáng 8/6/2022, tại xã Bắc An (TP. Chí Linh), Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm tổ chức hội thảo đánh giá kết quả thực hiện mô hình sản xuất thử giống lạc mới L29 năng suất, kháng bệnh góp phần phát triển nông nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh trong vụ xuân trên diện tích 25 ha với 183 hộ dân tham gia tại các phường Hoàng Tân, xã Bắc An và xã Hoàng Hoa Thám (TP.Chí Linh).

Mô hình giống lạc mới L29 năng suất, kháng bệnh tại xã Bắc An (TP.Chí Linh). Ảnh Hải Ninh

Giống lạc L29 do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển đậu đỗ (Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm) chọn tạo; có đặc điểm thân đứng, lá màu xanh đậm, kháng bệnh héo xanh vi khuẩn, sai quả, cho năng suất cao, màu hạt đẹp.

Kết quả vụ xuân cho thấy, giống lạc L29 có chiều cao cây từ 43,8 – 45,4 cm, số cành cấp 1 đạt 4,1 cành, số cành cấp 2 đạt 2,1 cành tương đương so với giống lạc đối chứng TH116, đạt trung bình 13,2 quả chắc/cây, đạt 158,2 gram/100 quả, khối lượng hạt từ 55,1 – 56,8 gram/100 hạt, đạt 72% tỷ lệ nhân. Năng suất của giống lạc L29 đạt 4,1 tấn/ha vượt so với đối chúng TH116 dự kiến là 0,6 tấn/ha tương đương 17,1%

Giống lạc mới L29 có khả năng kháng bệnh tốt héo xanh trong khi đó các giống lạc trồng tại địa phương không có khả năng này nên khắc phục được tình trạng cây bị chết.

Nguồn: Hải Ninh https://www.haiduongdost.gov.vn/