Giống lúa lai HYT92

1. Nguồn gốc

Cơ quan tác giả: Trung tâm Nghiên cứu Lúa lai, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm.

HYT92 là giống lúa lai hệ 3 dòng đ­ược tạo ra từ cặp lai 25A/PM3, được công nhận tạm thời tháng 2/2006.

2.  Đặc điểm
– Thời gian sinh tr­ưởng: Vụ xuân : 130 – 135 ngày; vụ mùa: 110-112 ngày.
– Chiều cao cây 95 – 100cm. Đẻ nhánh khẻo, bộ lá xanh vừa, góc lá đứng, trỗ tập trung, tương đối sạch bệnh.
– Chịu rét và chống đổ khá. Tiềm năng năng suất cao: Vụ xuân 70 – 75 tạ/ha, vụ mùa 65 – 70 tạ/ha.
– Tổ hợp HYT92 gạo ngon, cơm mềm, thơm đã được đang ký thương hiệu độc quyền Thiên Hương HYT92.

3.  Kỹ thuật canh tác
Giống lúa lai HYT92 thích hợp với chân đất vàn hơi trũng tại các vùng như Hà Nam, Nam Định, Thái Bình…
– Thời vụ:
+ Vụ xuân muộn gieo 20/1-5/2, cấy khi mạ dư­ợc 4-5 lá; mạ sân: 2-3 lá.
+ Vụ mùa gieo trà mùa sớm hoặc mùa trung 5-15/6, tuổi mạ: mạ dược: 14-16 ngày, mạ sân: 7-10 ngày.
– Mật độ cấy: 45-50 khóm/m2, cấy 1-2 dảnh/khóm
– Phân bón: Phân chuồng 300 – 400 kg, đạm ure 8 -10kg, lân 15 – 20kg, kali 5-6 kg/sào Bắc bộ.
– Cách bón:
Bón lót: Toàn bộ phân chuồng, phân lân và 40% Đạm.
Bón thúc: 50% Đạm + 40% Kaly, bón khi lúa bén rễ hồi xanh. (Chú ý: vụ xuân khi trời ấm mới bón đạm)
– Chăm sóc và BVTV: đáp ứng nhu cầu nước, BVTV, và chế độ chăm sóc khác như các giống khác

4. Địa chỉ liên hệ giống
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lúa lai – Thanh Trì, Hà Nội
ĐT: 024.336875583, 024.36875037