HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6, KHÓA XII

Ngày 17 tháng 3 năm 2018, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ưng 6, Khóa XII.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã nghe chuyên gia Lê Văn Bằng – Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Hải Dương trình bày báo cáo “Đổi mới hệ thống nhà nước hướng tới xây dựng nhà nước pháp quyền hiện đại” trên cơ sở quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW “về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Báo cáo viên Lê Văn Bằng đã phân tích các thuận lợi và thách thức cho đổi mới hệ thống nhà nước; hiện trạng hệ thống nhà nước ở nước ta; xây dựng nhà nước pháp quyền hiện đại.

Ông Lê Văn Bằng – Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Hải Dương trình bày Nghị quyết tại Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, Viện trưởng Nguyễn Trọng Khanh cảm ơn ông Lê Văn Bằng đã giới thiệu toàn văn Nghị quyết Trung ương 6 tới Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm. Đồng thời, Viện trưởng cũng chỉ đạo tới toàn thể Đảng viên, cán bộ công nhân viên của Viện cần tiếp thu những vấn đề cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, qua  đó giúp cho các cán bộ đảng viên hiểu sâu và nắm vững những nội dung, vấn đề cốt lõi  để vận dụng vào thực tế công tác .Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

TS. Nguyễn Trọng Khanh phát biểu tại Hội nghị

Ảnh và bài: Nguyễn Thị Sen